Poslovi na tržištu kapitala - hartije od vrijednosti (domaće i inostrane berze)

CKB banka sa svojim stručnim kadrom i dugogodišnjim iskustvom zauzima vodeće mjesto u pružanju usluga s hartijama od vrijednosti kao što su akcije, obveznice i ostali finansijski instrumenti. Pružamo usluge čuvanja hartija od vrijednosti i povezanih novčanih sredstava, usluge obavljanja poslova depozitara investicionih fondova kao i usluge kastodi banke penzionih fondova. Više od decenije smo prisutni i aktivni na tržištima: Montenegro berze, svih berzi iz regiona, Xetra, Frankfurt, NYSE, Nasdaq, London Stock Exchange, kao i mnogim drugim.

Prednosti

  • Mogućnost trgovine na domaćim, regionalnim i svjetskim berzama (zahvaljujući OTP grupi, CKB ima pristup većini svjetskih tržišta)
  • Trgovanje preko vlasničkih i zbirnih računa
  • Čuvanje finansijskih instrumenata i novčanih sredstava na posebnim računima, koji ne ulaze u likvidacionu masu Banke
  • Bićete obaviješteni o korporativnm aktvnostima - skupštinama akcionara i najavljenim isplatama dividende ili kamate, za hartije od vrijednost koje se nalaze u vašem portfoliju
  • Saldiranje i prikupljanje prihoda po osnovu vlasništva nad hartijama, kao što su dividenda i kamata
  • Usluge zastupanja na glavnim skupštinama društava
  • Izvještavanje o imovini koja se nalazi na kastodi računima
  • Asistencija u izvršenju poreskih obaveza klijenta po osnovu hartija od vrijednosti čiji je klijent zakoniti imalac

Kome je namijenjena usluga

Usluga je naminjena svakom stranom ili domaćem pravnom ili fizičkom licu koje sklopi sa Bankom ugovor i dostavi odgovarajuću dokumentaciju propisanu pravilima poslovanja kastodi banke.

 

Lista uslova za kastodi usluge

Lista uslova za depozitarne usluge