Velika preduzeca - Posebno kreditiranje
CKB projektno finansiranje

CKB projektno finansiranje

Projektno finansiranje se, uglavnom, primjenjuje za finansiranje projekata u elektro-energetskom sektoru, infrastrukturi, telekomunikacijama, sektoru nekretnina i određenih investicija u društvo.