Velika preduzeca - Ostale usluge

Upravljanje gotovinom i dnevno/noćni trezori

Usluga dnevno/noćnog trezora se pruža svim klijentima koji žele da imaju mogućnost uplate pazara tokom 24 časa, svakoga dana na za to definisanim lokacijama. Lokacije dnevno/noćnog trezora su date na linku.