Velika preduzeca - Ostale usluge
Sefovi

Sefovi

Sef je namijenjen kompanijama koje žele sigurno odložiti svoje vrijednosti u sefovima CKB-a. To podrazumijeva čuvanje novca, hartija od vrijednosti, povjerljivih dokumenata i ostalih vrijednosti. Predmeti koji ugrožavaju sigurnost Banke ili drugih sefova ne mogu se odlagati.

Upravljanje gotovinom i noćni trezori

Upravljanje gotovinom i noćni trezori

Usluga dnevno/noćnog trezora se pruža svim klijentima koji žele da imaju mogućnost uplate pazara tokom 24 časa, svakoga dana na za to definisanim lokacijama.