CKB

CKB stambeni krediti u saradnji sa kompanijom Eurozox

06.11.2020.

Kupovina stambenih jedinica u izgradnji na teritoriji Podgorice i Kolašina

CKB stambeni krediti u saradnji sa kompanijom Eurozox

CKB je u saradnji sa kompanijom Eurozox omogućila povoljne uslove za kupovinu stanova na teritoriji Podgorice i Kolašina, po nominalnoj godišnjoj kamatanoj stopi (NKS) 4,50% (EKS od 4,67%).
Ispunjenost uslova za odobravanje kredita u svakom pojedinačnom slučaju cijeniće se u skladu sa internim aktima banke.

Reprezentativni primjer: Za iznos kredita od 40.000 EUR sa rokom otplate 300 mjeseci, nominalna kamatna stopa (NKS) iznosi 4,50%, dok efektivna kamatna stopa (EKS) iznosi 4,67%. U obračun ukupnog duga i EKS-a su uključeni troškovi kamate za cijeli period u iznosu od 26.085,20 EUR, troškovi naknade za odobravanje kredita (200 EUR), trošak 2 mjenice (4 EUR) i trošak upita u Regulatorni biro (3 EUR), kao i procjene nepokretnosti (60 EUR), polise osiguranja nekretnine (u ovom slučaju 197,72 EUR), ugovora o hipoteci (170 EUR), upisa hipoteke (20 EUR), kao i naknade za izdavanje lista nepokretnosti (8 EUR). Troškovi procjene nepokretnosti i polise osiguranja nekretnine, izračunati su na konkretnom primjeru nepokretnosti, koja se zalaže kao obezbjeđenje, veličine 87m2. Ukupni troškovi koje klijent treba da plati iznose 26.747,92 EUR, dok mjesečna rata iznosi 220,28 EUR.

Više informacija o CKB stambenom kreditu u saradnji sa kompanijom Eurozox možete dobiti na broj telefona 020/404-391 ili na email darko.rubezic@ckb.me.
Više informacija o slobodnim stambenim jedinicama možete dobiti na brojeve telefona 067/427-400 i 067/203-305.