CKB

Dostavljanje zahtjeva za odlaganje otplate kredita u trajanju do 90 dana

23.03.2020.

Dostavljanje zahtjeva za odlaganje otplate kredita u trajanju do 90 dana

Klijenti koji žele da iskoriste mogućnost odlaganja otplate kredita u trajanju do 90 dana, zahtjev mogu dostaviti na jedan od sljedećih načina:

- pozivom CKB Call Centra na broj 19894,
- slanjem poruke u okviru CKB GO aplikacije,
- slanjem podataka na e-mail adresu odlozi.obaveze@ckb.me i
- slanjem pošte na adresu CKB, Moskovska bb, 81 000 Podgorica, naslovljenu sa "Odlaganje kreditnih obaveza".

Klijent je dužan da u zahtjev unese sve pojedinosti potrebne za identifikaciju lica, kao i pojedinosti pravnog posla koje je klijent zaključio sa Bankom, a po kom osnovu Banka potražuje sredstva od njega i po kom osnovu se obraća Banci.

Fizička lica - ime i prezime, JMBG, adresa, kontakt telefon, naziv poslodavca, broj ili tip kredita za koji/e želi da prolongira otplatu i rok odlaganja otplate kredita (30/60/90 dana).
Pravna lica - ime firme, PIB, sjedište firme, kontakt telefon, broj ili tip kredita za koji/e se prolongira otplata i rok odlaganja otplate kredita (30/60/90 dana).

U roku od 5 radnih dana klijent će biti informisan o statusu i realizaciji zahtjeva.

Za više informacija molimo vas da pozovete CKB Call Centar na broj 19894.