CKB

CKB rentna štednja

 • Mjesečno raspolaganje kamatom kao dodatnim prihodom
 • Sigurnost i tajnost uloga
 • Uplate na račun štednje moguće preko CKB eBankinga, na šalteru CKB-a ili neke druge banke

Opis proizvoda

CKB rentna štednja je poseban vid dugoročno oročene štednje koja klijentima omogućava da tokom trajanja oročenja redovno ostvaruju kamatu – rentu, kao dodatni ekstra prihod.

Sredstva se mogu deponovati na više načina:

 • uplatom gotovine preko blagajne – klasična uplata koja se pokreće iz depozitnog modula,
 • uplatom preko Interneta – uplata sa transakcionog računa na depozit (virmanski prenos sredstava),
 • uplatom iz drugih banaka ili opštom uplatnicom – uplata se vrši direktno na žiro račun Banke sa pozivom na broj ugovora.
U okviru jednog ugovora može biti uplaćen samo jedan ulog, tako da nije predviđena opcija naknadnih (sukcesivnih) uplata po istom ugovoru.

Karakteristike proizvoda

 • Podizanje sredstava: po dospijeću, renta se automatski prenosi na unaprijed otvoreni transakcioni račun, umanjuje se za iznos pripadajućeg poreza na prihod od kapitala i tek tada je raspoloživa za isplatu. Isplata glavnice vrši se isključivo po isteku roka oročenja.
 • Period oročavanja: minimalni rok oročavanja je 3 mjeseca, a maksimalni 24 mjeseca.
 • Valuta oročenja: ulozi mogu biti isključivo u eurima.
 • Prijevremena isplata – raskid oročenja: za ovu vrstu depozita nije predviđena opcija prijevremene isplate i raskida oročenja.
 • Preoročavanje ili podizanje: klijent ima mogućnost izbora 2 opcije i to: 1. po dospjeću posljednje rente, ista se isplaćuje, umanjena za iznos poreza, i zajedno sa glavnicom automatski prenosi na transakcioni račun, čime se ugovor automatski gasi, 2. ako klijent odabere opciju preoročavanja pri potpisivanju ugovora, tada po dospjeću zadnje rente, ona se isplaćuje, umanjena za iznos poreza, i automatski se prenosi na transakcioni račun, dok se glavnica preoročava na novi period.

Informacije

Za sve dodatne informacije posjetite najbližu poslovnicu CKB-a ili pozovite CKB Call Centar na 19894.