CKB

CKB štednja na dan

 • Namijenjena je rezidentima i nerezidentima
 • Mogućnost sukcesivnih uplata - svaka nova uplata ima svoj datum oročenja, isti datum dospijeća, svoju preračunatu ročnost i pripadajuću kamatnu stopu
 • Po dospijeću ugovora obračunava se kamata i isplaćuje se zajedno sa glavnicom prenosom na transakcioni račun

Opis proizvoda

CKB štednja na dan je specifičan vid oročene štednje koji omogućava višekratne uplate u toku trajanja oročenja i mogućnost podizanja cjelokupnog iznosa sa kamatom na tačno određen dan koji klijent izabere, a koji je za klijenta od značaja. Klijent sklapa okvirni ugovor i dogovara datum dospijeća, a zatim po svom izboru vrši uplate, kad god to želi, do tog datuma.


Stopu i ročnost (ročnost se automatski preračunava) definiše svaka uplata, odnosno, svaka uplata ima svoj datum oročenja, isti datum dospijeća, svoju preračunatu ročnost i svoju kamatnu stopu po poslovnoj politici Banke, a kamata je uvijek naznačena u listi uslova.

Kamata se obračunava po dospijeću, za svaku uplatu posebno, a prikazuje se zbirno. Klijent ima uvid u ukupno uplaćena sredstva i ukupnu kamatu, ali ima mogućnost uvida u svoje pojedinačne uplate i pripadajuće kamate po njima. Po dospijeću, glavnica i kamata se prenose na unaprijed otvoreni transakcioni račun i time se ugovor automatski gasi.

Uplate se mogu vršiti bilo kada u periodu od potpisivanja okvirnog ugovora do datuma do kog važi ugovor, odnosno, do dana koji klijent izabere. Ovaj proizvod podržava više uplata u istom danu, kao i više uplata u periodu trajanja ugovora. Sredstva se na ovoj vrsti depozita mogu deponovati na više načina i to:

 • Uplatom gotovine preko blagajne – klasična uplata koja se pokreće iz depozitnog modula;
 • Uplatom preko CKB eBanking Portala – uplata sa transakcionog računa za izvršavanje nacionalnih platnih transakcija na depozit;
 • Uplatom iz drugih banaka ili opštom uplatnicom – uplata se vrši direktno na žiro račun Banke sa pozivom na broj ugovora.
Za ovaj proizvod, minimalni iznos uplate nije predviđen.

Karakteristike proizvoda

 • Namijenjena je rezidentima i nerezidentima;
 • Valuta - isključivo EUR;
 • Ročnost – od 4 mjeseca do 24 mjeseca – po izboru klijenta;
 • Mogućnost sukcesivnih uplata - svaka nova uplata ima svoj datum oročenja, isti datum dospijeća, svoju preračunatu ročnost i pripadajuću kamatnu stopu;
 • Po dospijeću ugovora obračunava se kamata i isplaćuje se zajedno sa glavnicom prenosom na transakcioni račun;
 • Obračun kamate - po dospijeću, za svaku uplatu posebno, a prikazuje se zbirno;

Informacije

Za sve dodatne informacije posjetite najbližu poslovnicu CKB-a ili pozovite CKB Call Centar na 19894.