CKB PB paketi usluga

Iskoristite prednosti proizvoda i usluga u okviru paketa CKB Privatnog bankarstva koji najviše odgovara vašim potrebama.

CKB PB Classic, CKB PB, CKB PB+ ili CKB PB paket za pravna lica – omogućavaju korisnicima sveobuhvatne bankarske usluge, kao i niz povoljnosti u vidu raznih vrsta osiguranja i preferencijalnih uslova za korišćenje dodatnih proizvoda iz ponude banke.
 

CKB PBIS paketi za fizicka lica

  

Usluge

 • Privatni bankar 24/7 na usluzi za sva pitanja za finansijske servise
 • Realizacija naloga putem telefona ili e-maila, bez odlaska u poslovnicu banke
 • Mogućnost investiranja novčanih sredstava na domaćim i inostranim tržištima
 • Lounge key servis – besplatan pristup VIP salonima na aerodromima u Beogradu, Beču i Sarajevu
 • CKB MasterCard® Contactless PB

Osiguranje

 • Putno zdravstveno osiguranje STANDARD PLUS
 • Osiguranje za slučaj smetnji na putovanju pri korišćenju avio prevoza
 • Osiguranje finansijskih gubitaka nastalih zloupotrebom kartice i nekih drugih opasnosti (Secure Wallet)
 • Osiguranje pomoći na putu vezane za drumsko vozilo

 

Preferencijalni uslovi

 • Besplatno korišćenje CKB SMS servisa
 • Besplatno korišćenje CKB GO servisa online i mobilnog bankarstva

Usluge

 • Privatni bankar 24/7 na usluzi za sva pitanja za finansijske servise
 • Realizacija naloga putem telefona ili e-maila, bez odlaska u poslovnicu banke
 • Mogućnost investiranja novčanih sredstava na domaćim i inostranim tržištima
 • Lounge key servis – besplatan pristup VIP salonima na aerodromima u Beogradu, Beču i Sarajevu za vas i još jednu osobu
 • CKB MasterCard® Contactless PB

Osiguranje

 • Putno zdravstveno osiguranje STANDARD PLUS
 • Osiguranje za slučaj smetnji na putovanju pri korišćenju avio prevoza
 • Osiguranje finansijskih gubitaka nastalih zloupotrebom kartice i nekih drugih opasnosti (Secure Wallet)
 • Osiguranje pomoći na putu vezane za drumsko vozilo

Preferencijalni uslovi

 • Besplatno održavanje CKB računa za nacionalna i međunarodna plaćanja
 • Ubrzana obrada kreditnih zahtjeva
 • 50% popusta na učlanjenje jednog člana porodice za CKB PB paket
 • Besplatno korišćenje CKB SMS servisa
 • Besplatno korišćenje CKB GO servisa online i mobilnog bankarstva
 • Preferencijalni uslovi za konverzije i custody poslovanje

Usluge

 • Privatni bankar 24/7 na usluzi za sva pitanja za finansijske servise
 • Realizacija naloga putem telefona ili e-maila, bez odlaska u poslovnicu banke
 • Mogućnost investiranja novčanih sredstava na domaćim i inostranim tržištima
 • Concierge servis – Mastercard® servis koji nudi ličnog asistenta dostupnog 24/7, koji vam  pomaže prilikom rezervacije mjesta u restoranu, obezbjeđuje ulaznice za događaje, asistira prilikom planiranja i organizovanja putovanja i sl.
 • Lounge key servis – besplatan pristup VIP salonima na preko 900 svjetskih aerodroma. Svaka sljedeća posjeta je omogućena putem Lounge key servisa po razumnoj cijeni. Na aerodromima u Beogradu, Beču i Sarajevu, mogućnost besplatnog ulaska u VIP salone je neograničena.
 • CKB MasterCard® Contactless PB+

Osiguranje

 • Putno zdravstveno osiguranje GOLD
 • Osiguranje za slučaj smetnji na putovanju pri korišćenju avio prevoza
 • Osiguranje finansijskih gubitaka nastalih zloupotrebom kartice i nekih drugih opasnosti (Secure Wallet)
 • Osiguranje pomoći na putu vezane za drumsko vozilo
 • Osiguranje od posljedica nesrećnog slučaja/nezgode

Preferencijalni uslovi

 • Besplatno održavanje CKB računa za nacionalna i međunarodna plaćanja
 • Ubrzana obrada kreditnih zahtjeva
 • 50% popusta na učlanjenje dva člana porodice za CKB PB+ paket
 • Besplatno korišćenje CKB SMS servisa
 • Besplatno korišćenje CKB GO servisa online i mobilnog bankarstva
 • Preferencijalni uslovi za konverzije i custody poslovanje

Dodatno, po prvi put u Crnoj Gori imamo i PB uslugu za pravna lica.

 

CKB PBIS - Paket za pravna lica


Usluge

 • Usluge za dva računa: račun fizičkog lica – korisnik kluba privatno bankarstvo klasik i račun kompanije čiji je vlasnik
 • CKB GO servis, SMS servis, CKB Mastercard Business kartica, POS terminal za kompaniju
 • Privatni bankar 24/7 na usluzi za sva pitanja za finansijske servise
 • Mogućnost investiranja novčanih sredstava na domaćim i inostranim tržištima
 • Lounge key servis – besplatan pristup VIP salonima na aerodromima u Beogradu, Beču i Sarajevu

 

Osiguranje

 • Putno zdravstveno osiguranje STANDARD PLUS
 • Osiguranje za slučaj smetnji na putovanju pri korišćenju avio prevoza
 • Osiguranje finansijskih gubitaka nastalih zloupotrebom kartice i nekih drugih opasnosti (Secure Wallet)
 • Osiguranje pomoći na putu vezane za drumsko vozilo

 

Tarife za pakete CKB PB servisa nalaze se na sljedećem linku.

Forma za apliciranje

+382