Najava o promjeni u Listi uslova za račune fizičkih lica, overdraft i transakciona plaćanja

Poštovani klijenti, 

Obavještavamo vas da će od 27. oktobra 2021. godine na snagu stupiti nova Lista uslova za račune fizičkih lica, overdraft i transakciona plaćanja. Promjena se odnosi na uvođenje provizije na uplatu gotovine u švajcarskim francima (serija 8) na račun za izvršavanje međunarodnih platnih transakcija.

------

Dear clients,

We are kindly informing you that from 27 October 2021 a new conditions will apply for Condition list for Retail Accounts Overdraft. Change is related to introduction of fee for Cash payment - Swiss francs (series 8) to transaction account for the execution of international payment transactions.

Opširnije