Zapošljavamo: Viši ekspert u Odjeljenju za kreditni rizik pravnih lica

10 jul 2024

Pridruži se timu Crnogorske komercijalne banke!

CKB ima tradiciju od preko 20 godina uspješnog poslovanja na teritoriji Crne Gore. Više od 500 posvećenih zaposlenih zaslužni su za višegodišnje pozicioniranje CKB-a kao apsolutnog lidera na crnogorskom bankarskom tržištu. Vjerujemo da su zaposleni naš ključni strateški resurs i nastojimo da razvijamo njihov potencijal u radnom okruženju zasnovanom na uzajamnom povjerenju i lojalnosti. U Banci njegujemo podsticajan ambijent koji omogućava ostvarenje ličnih i profesionalnih ambicija.

Kako se kontinuirano razvijamo i napredujemo, tako se otvaraju i prilike da proširimo svoj tim - tražimo kolegu koji će raditi na poziciji Viši ekspert u Odjeljenju za kreditni rizik pravnih lica.

 

Uslovi

- VSS - Ekonomski ili drugi odgovarajući fakultet

- Posjedovanje vještina za rad na računaru, uz dobro poznavanje MS Office paketa i ostalih aplikacija relevantnih za rad

- Aktivno znanje i upotreba engleskog jezika

- Organizacione sposobnosti, analitičnost i sistematičnost u obavljanju radnih zadataka i sposobnost utvrđivanja prioriteta u njihovoj realizaciji

- Kreativnost i sposobnost iniciranja i implementiranja promjena

- Dobre vještine usmene i pisane komunikacije

- Usmjerenost na timski rad i podsticanje saradnje

 

Opis posla i ključnih odgovornosti

- Izrada rizik analiza/mišljenja  za predmete iz svoje nadležnosti 

- Aktivno učestvovanje na Kreditnom komitetu kao i priprema odluka i zapisnika komiteta za predmete iz svoje nadležnosti, a prije potpisivanja zapisnika od strane članova komiteta

- Vođenje evidencije o predmetima, njihovom statusu, odlukama izdatim na osnovu OTP saglasnosti, odobrenim ili odbijenim godišnjim limitima

- Pružanje pomoći kolegama iz biznisa u cilju ispravke aplikacije ili samostalno vršenje ispravke, kako bi se postigao neophodan kvalitet materijala koji se prezentuje na Kreditnim komitetima

- Izrada internih izvještaja i informacija za potrebe Odjeljenja ili drugih organizacionih djelova Banke kao i OTP-a iz domena Odeljenja

- Podrška Rukovodiocu vezano za redovno izvještavanje menadžmenta banke i povezanih organizacionih djelova banke

- Podrška Rukovodiocu u vezi sa komunikacijom sa OTP HQ, vlasnicima limita grupe klijenta, kao i sa ostalim institucijama, npr., CBCG, Udruženjem Banaka, eksternim revizorima i slično po nalogu nadređenih

- Izrada mjesečne/kvartalne kontrole predmeta odobrenih na nivou biznisa u skladu sa zahtjevom nadređenog

- Podrška zaposlenima u obradi kompleksnijih zahtjeva i po potrebi obuka zaposlenih

- Obavljanje svih poslova iz nadležnosti Odjeljenja, kako redovnih tako i vanrednih, u skladu sa procjenom direktno nadređenog i u skladu sa potrebama Banke 

 

Svi zainteresovani kandidati se mogu prijaviti ovdje do 17. jula 2024. godine.

Napomena: Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži krug selekcije.

Novosti