Krediti po povoljnijim uslovima

01 april 2024

Gotovinski kredit za zaposlene

Ročnost do 6 godina

CKB gotovinski kredit omogućava da brzo i jednostavno dođeš do gotovine, uz mogućnost prilagođavanja visine kredita i roka otplate tvojim potrebama.

Kredit je namijenjen državljanima Crne Gore ili nerezidentima koji imaju regulisan boravak i radni odnos u Crnoj Gori, zaposlenima u kompanijama na određeno i neodređeno vrijeme, kao i pomorcima.

Ročnost kredita Iznos kredita u EUR Nova NKS Nova EKS Stara NKS Stara EKS Promjena NKS
3 - 72 mjeseca do 10.000 6,99% 7,80% 9,59% 10,65% -260bp
od 10.000 do 15.000 6,99% 7,80% 9,29% 10,31% -230bp
od 15.000 do 25.000 6,99% 7,80% 8,99% 9,98% -230bp

 

Napomena: Provizija na odobravanje kredita 1,50%

Reprezentativni primjer: Za iznos kredita od 25.000 eura sa rokom otplate 6 godina, nominalna kamatna stopa (NKS) iznosi 6,99%, dok efektivna kamatna stopa (EKS) iznosi 7,80%. U obračun ukupnog duga i EKS-a su uključeni troškovi kamate za cijeli period u iznosu od 5.678,45 eura, troškovi naknade za odobravanje kredita (1,50% - 375 eura), trošak 1 mjenice (2 eura) i trošak upita u Regulatorni biro (3 eura). Ukupan iznos koji klijent treba da plati je 31.058,45 eura, dok mjesečna rata iznosi 426,09 eura. Reprezentativni primjer je iskazan na primjeru obračuna od 01.04.2024 godine.

Ponuda važi od 20. 3. do 31. 12. 2024. godine.


Ročnost preko 6 godina

 

Ročnost kredita Iznos kredita u EUR Stara NKS Stara EKS Nova NKS Nova EKS Promjena NKS
73 - 120 mjeseci do 10.000 8,99% 9,76% 9,59% 10,43% -60bp
od 10.000 do 15.000 8,99% 9,76% 9,29% 10,09% -30bp
od 15.000 do 25.000 8,99% 9,76% 8,99% 9,76% 0bp

 

Napomena: Provizija na odobravanje kredita 1,50%

Reprezentativni primjer: Za iznos kredita od 25.000 eura sa rokom otplate 10 godina, nominalna kamatna stopa (NKS) iznosi 8,99%, dok efektivna kamatna stopa (EKS) iznosi 9,76%. U obračun ukupnog duga i EKS-a su uključeni troškovi kamate za cijeli period u iznosu od 12.984,65eura, troškovi naknade za odobravanje kredita (1,50% - 375 eura), trošak 1 mjenice (2 eura) i trošak upita u Regulatorni biro (3 eura). Ukupan iznos koji klijent treba da plati je 38.364,65 eura, dok mjesečna rata iznosi 316,54 eura. Reprezentativni primjer je iskazan na primjeru obračuna od 01.04.2024 godine.

Ponuda važi od 20. 3. do 31. 12. 2024. godine.


Stambeni kredit

Za mlađe od 30 godina na dan apliciranja

Ročnost kredita Iznos kredita u EUR Standardna ponuda Akcijska ponuda Promjena
12 - 300 mjeseci od 5.000 do 300.000 NKS 5,99% NKS 4,49% -60bp
EKS 6,37% EKS 4,72% -30bp
Provizija 1% Provizija 0,50% 0bp

 

Reprezentativni primjer: Za iznos kredita od 60.000,00 eura sa rokom otplate 300 mjeseci, nominalna kamatna stopa (NKS) iznosi 4,49%, dok efektivna kamatna stopa (EKS) iznosi 4,72%.

U obracun ukupnog duga i EKS-a su ukljuceni troškovi kamate za cijeli period u iznosu od 39.945,25eura, troškovi naknade za odobravanje kredita (300 eura), trošak 2 mjenice (4 eura) i trošak upita u Regulatorni biro (3 eura), kao i procjene nepokretnosti (80 eura), Polisa osiguranja nekretnine (197,72 eura), Trošak ovjere založne izjave (200,00EUR), Upis hipoteke (20,00EUR), Naknada za izdavanje lista nepokretnosti (8,00EUR).

Troškovi procjene nepokretnosti i polise osiguranja nekretnine, izracunati su na konkretnom primjeru nepokretnosti, koja se zalaže kao obezbjeđenje, velicine 87m2. Ukupni iznos koji klijent treba da plati je 100.757,97 eura, dok mjesecna rata iznosi 333,15eura.

Reprezentativni primjer je iskazan na primjeru obračuna od  1. 4. 2024 godine.

Ponuda važi od 20. 3. do 31. 12. 2024. godine.


Lista uslova za kredite fizičkih lica

Banka zadržava pravo da zatraži dodatna obezbjeđenja ili dokumentaciju, ukoliko ocijeni da je potrebno.

Nakon prikupljanja potrebne dokumentacije i potpisivanja zahtjeva za kredit, posjetite neku od naših poslovnica, gdje možete podnijeti Zahtjev za kredit. U slučaju da je potreban žirant kao dodatno obezbjeđenje, i on mora da bude prisutan u filijali tokom podnošenja zahtjeva, potpisivanja mjenice i ostale dokumentacije.

Banka će, besplatnom SMS porukom, obavijestiti klijenta o isplaćenom kreditu.

Novosti