Javni poziv kompanijama da uzmu učešće na Tenderu

10 novembar 2023

Crnogorska komercijalna banka AD Podgorica, member of OTP Group upućuje javni poziv kompanijama da uzmu učešće na Tenderu za odabir eksternog partnera za snabdijevanje kancelarijskim, štampanim i potrošno-bankarskim materijalom.

Zainteresovane kompanije se pozivaju da svoje kontakt podatke (naziv kompanije, kontakt osoba(e), e-mail, telefon) dostave na e-mail adresu central.procurement@ckb.me najkasnije do 17.11.2023. godine do kraja dana.

Novosti