Zapošljavamo: Referent u Retail-u u filijali Tivat

04 septembar 2023

Crnogorska komercijalna banka AD Podgorica, članica OTP Grupe, ima tradiciju od preko 20 godina uspješnog poslovanja na teritoriji Crne Gore. Više od 500 posvećenih zaposlenih zaslužni su za višegodišnje pozicioniranje CKB-a kao apsolutnog lidera na crnogorskom bankarskom tržištu. Vjerujemo da su zaposleni naš ključni strateški resurs i nastojimo da razvijamo njihov potencijal u radnom okruženju zasnovanom na uzajamnom povjerenju i lojalnosti. U Banci njegujemo podsticajan ambijent koji omogućava ostvarenje ličnih i profesionalnih ambicija.

Kako se kontinuirano razvijamo i napredujemo, tako se otvaraju i prilike da proširimo svoj tim - tražimo kolegu koji će raditi na šalteru naše filijale u Tivtu.

 

Uslovi

- SSS

- Dobre organizacione i komunikacijske vještine

- Dobro poznavanje MS Office paketa

- Znanje engleskog jezika

 

Opis posla i ključnih odgovornosti

- Servisiranje i pružanje bankarskih usluga fizičkim i pravnim licima: otvaranje računa, izvršavanje transakcija (gotovinskih, platnih, deviznih, depozitnih), Custody usluga, trajni nalozi, elektronsko bankarstvo (kartice, eBanking, SMS), mjenjački poslovi, obrada čekova i međunarodnih doznaka, kao i naloga u međunarodnom sistemu prenosa novca, obavljanje poslova sa sefovima i drugo

- Unakrsna prodaja Bančinih proizvoda i usluga, uključujući pojedinačne proizvode i servise, kao i prodaju paketa proizvoda

- Unakrsna asistencija u prodaji kreditnih proizvoda Overdrafta i kreditnih kartica

- Poslovi zastupanja treće strane u prodaji proizvoda, u skladu sa Ugovorom između Banke i treće strane, ukoliko su ispunjeni svi uslovi definisani Ugovorom i postoje adekvatna ovlašćenja  (npr. zaposleni posjeduje ovlašćenje od Agencije za nadzor osiguranja za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju)

- Redovno i vanredno izvještavanje o svim relevatnim aspektima rada

- Obavljanje svih poslova iz nadležnosti organizacionog dijela, kako redovnih tako i vanrednih, u skladu sa procjenom direktno nadređenog i potrebama Banke

 

Prijave su otvorene do 8. septembra 2023. godine, a svi zainteresovani kandidati se mogu prijaviti ovdje.

Novosti