Zapošljavamo: Šalterski službenik (više lokacija)

12 maj 2023

Crnogorska komercijalna banka AD Podgorica

Raspisuje oglas za radno mjesto:

Šalterski službenik 

(više lokacija:  Nikšić, Rožaje, Bijelo Polje, Herceg Novi, Kotor, Budva)

Uslovi

- SSS; Ekonomsko usmjerenje ili druga odgovarajuća struka

- Radno iskustvo nije neophodno

- Dobre organizacione i komunikacijske vještine

- Dobro poznavanje MS Office paketa

- Znanje engleskog jezika

Opis posla i odgovornosti

- Servisiranje i pružanje bankarskih usluga fizičkim i pravnim licima: otvaranje računa, izvršavanje transakcija (gotovinskih, platnih, deviznih, depozitnih), Custody usluga, trajni nalozi, elektronsko bankarstvo (kartice, eBanking, SMS), mjenjački poslovi, obrada čekova i međunarodnih doznaka, kao i naloga u međunarodnom sistemu prenosa novca, obavljanje poslova sa sefovima i drugo

- Adekvatna identifikacija klijenata tokom pružanja usluga klijentima

- Unakrsna prodaja Bančinih proizvoda i usluga, uključujući pojedinačne proizvode i servise, kao i prodaju paketa proizvoda

- Unakrsna asistencija u prodaji kreditnih proizvoda Overdrafta i kreditnih kartica

- Poslovi zastupanja treće strane u prodaji njihovih proizvoda, u skladu sa Ugovorom između Banke i treće strane, ukoliko su ispunjeni svi uslovi definisani Ugovorom i postojanje adekvatnih ovlašćenja (npr. zaposleni posjeduje ovlašćenje od Agencije za nadzor osiguranja za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju)

- Redovno i vanredno izvještavanje, priprema izvještaja o radu u okviru svog domena zaduženja, evidencije o incidentnim situacijama i izvještavanje za direktno nadređenog o svim relevatnim aspektima rada i unapređenja rada; arhiviranje

- Obavljanje svih poslova iz nadležnosti organizacionog dijela, kako redovnih tako i vanrednih, u skladu sa procjenom direktno nadređenog i u skladu sa potrebama Banke. 

Kako aplicirati

Prijave su otvorene do 26. 05. 2023. godine, a svi zainteresovani kandidati se na oglas mogu prijaviti OVDJE.

Novosti