Zapošljavamo: Direktor Odjeljenja za razvoj proizvoda

26 januar 2023

Crnogorska komercijalna banka AD Podgorica

Raspisuje oglas za radno mjesto:

Direktor Odjeljenja za razvoj proizvoda

Uslovi

- VSS; Ekonomski ili drugi sličan fakultet

- Minimum 4 godine radnog iskustva na istim ili sličnim pozicijama

- Dobre menadžerske vještine, organizacione sposobnosti, analitičnost i sistematičnost u obavljanju radnih zadataka i sposobnost utvrđivanja prioriteta u njihovoj realizaciji

- Dobro poznavanje MS Office paketa i ostalih aplikacija relevantnih za rad

- Aktivno znanje i upotreba engleskog jezika

 Opis posla i odgovornosti

- Organizovanje rada i rukovođenje područjem poslovanja Banke koje se bavi razvojem i unapređenjem proizvoda i usluga banke uz praćenje eksterne i interne regulative vezano za razvoj i funkcionisanje proizvoda i usluga banke

- Predlaganje, koordiniranje implementacije novih proizvoda, usluga i odnosnih procesa na nivou Banke uključujući koordinaciju odnosa sa trećim licima vezano za proizvode i usluge banke (osiguranje, ugovori o saradnji, trojni ugovori), kao i koordinaciju odnosa sa drugim organizacionim djelovima uključenim u proces razvoja i prilagođavanja proizvoda i usluga Banke

- Davanje preporuka i preduzimanje mjera za unapređenje prodaje bančinih proizvoda i usluga i kvaliteta usluga klijentima kroz predloge modifikacija postojećih riješenja sa fokusom na zadovoljstvo klijenta „client journy“ i optimizacijom i simplifikacijom procesa u prodaji.

- Organizovanje praćenja životnog ciklusa proizvoda (Katalog Proizvoda) – lansiranje proizvoda, praćenje prodaje, davanje preporuka za izmjene parametara proizvoda i predlaganje povlačenja proizvoda iz prodaje i cijene

- Upravljanje projektima i projektnim timovima koji uvode novi proizvod ili uslugu (uključuje i modifikacije) ili formiranje timova i definisanje lidera za određene projekte iz nadležnosti Odjeljenja i praćenje ispunjenja ciljeva

- Učestvovanje u aktivnostima definisanja i izbora najboljeg tehničkog riješenja za predložene nove i modifikacije postojećih proizvoda i usluga Banke

- Učestvovanje u izradi politika i planova banke i shodno njima i direktivama iz matične banke prilagođavanje postojećih procesa, kanala prodaje, parametara proizvoda i usluga i uvođenje novih

- Komunikacija sa OTP-om i eksternim partnerima u domenu razvoja proizvoda, usluga i procesa

- Usaglašavanje i organizovanje postupanja po nalazima revizije i drugih kontrola vezano za proizvode i usluge banke

- Redovno informisanje nadređenih i menadžmenta Banke o statusu aktivnosti kojima Odjeljenje upravlja ili koordinira; Odobravanje predloga za komitete Banke

- Planiranje i upravljanje budžetom za potrebe Odjeljenja (OPEX i CAPEX) i praćenje budžeta (PEREX) na nivou projekata u nadležnosti Odjeljenja

- Obavljanje svih poslova iz nadležnosti Odjeljenja, kako redovnih tako i vanrednih, u skladu sa procjenom direktno nadređenog i u skladu sa potrebama Banke.

Kako aplicirati

Prijave su otvorene do 03.02.2023. godine, a svi zainteresovani kandidati se na oglas mogu prijaviti OVDJE.

Nekompletne prijave neće biti uzete u obzir.

Kontaktiraćemo samo sa kanditatima koji uđu u uži izbor.

Novosti