Zapošljavamo: Tražimo pojačanje u IT-u

08 avgust 2022

Nova energija, kreativnost u rješavanju izazova i svježa znanja koja posjedujete su ključna kako bismo unaprijedili procese u našem sektoru. Kao jedina banka u Crnoj Gori koja ima in-house razvoj IT rješenja, imali biste jedinstvenu priliku da na dolje pomenutim radnim mjestima naučite, usavršite ili inovirate, između ostalih, sljedeće procese:

 1. Naš IT sistem administrator ima prilično ispunjen radni dan, jer je u njegovoj nadležnosti:

- Planiranje, razvoj i održavanje napredne i moderne IT sistemske infrastrukture

- Zanimaće se serverima i storage-ima poslednje generacije, modernim verzijama operativnih sistema i raznim sistemskim aplikacijama, te cloud servisima

- Sarađivaće sa najvećim svjetskim nivoima vendorske podrške (npr. Microsoft Premier Support)

- Radiće na IT projektima koji pomjeraju granice IT i bankarskog sektora

 2. Dok IT mrežni administrator treba da nam pruži podršku u:

- Planiranju, razvoju i održavanju moderne IT mrežne infrastrukture

- Nadgledanju i razvoju naših modernih DataCentra i DR lokacije, ali i obezbjeđivanju cloud servisa

- Upravljaće mrežnom opremom poslednje generacije, sarađivaće sa svim telekomunikacionim partnerima i unapređivaće razne monitoring sisteme

- Sarađivaće sa najvećim svjetskim nivoima vendorske podrške (npr. Cisco SmartNet)

- Obezbjeđivaće mrežni “krvotok” kompletne bančine IT infrastrukture i biće član svih velikih i malih IT projekata

 3. IT ServiceDesk referent je naša prva linija IT odbrane, monitoringa i podrške. Iz tog razloga će zajedno sa svojim ostalim kolegama u rotaciji, pokrivati 24/7 operacije i pod svojim budnim okom imati:

- Monitoring IT sistema Banke i monitoring zloupotrebe korišćenja kartica

- Upoznati se sa modernim hardverom, softverom, DataCentrima i procedurama, te na bazi toga pružati korisničku IT podršku

- Sarađivati i vršiti koordinaciju sa drugim timovima, eksternim partnerima i pružaocima usluga

- Učestvovati u svim masovnim IT projektima, testiranjima i pilotima

 4. Programiranje je oblast koja te najviše zanima? Naš IT programer radi na:

- Dizajniranju, razvoju i testiranju aplikativnih rješenja

- Pružanju trećeg nivoa podrške – popravke grešaka (error correction/bug fixing) u izvornom kodu

- Učestvuje u pisanju i ažuriranju tehničke dokumentacije koja opisuje informacioni sistem Banke, kao i procedura i upustava vezanih za proces razvoja informacionog sistema Banke

- Učestvuje u definisanju i kontroli ispunjenja ugovorenih SLA parametara koji se odnose na aplikativna rešenja

 

Ako ste nas prepoznali kao adekvatno okruženje za svoj dalji profesionalni razvoj, bez obzira na prethodno iskustvo koje imate, popunite aplikativnu formu i postanite dio našeg tima. 

Kontaktiraćemo samo sa kandidatima koji uđu u uži izbor, a ostale prijave čuvamo u bazi i radujemo se nekoj budućoj saradnji.

Rok za prijavu je 31. 8. 2022.

Novosti