Javni poziv kompanijama: Tender za odabir eksternog partnera za nabavku usluge radova na transportu i ugradnji/demontaži bankomata

03 jun 2022

Crnogorska komercijalna banka AD Podgorica member of OTP Group upućuje javni poziv kompanijama da uzmu učešće na Tenderu za odabir eksternog partnera za nabavku usluge radova na transportu i ugradnji/demontaži bankomata.

Zainteresovane kompanije se pozivaju da svoje kontakt podatke (naziv kompanije, kontakt osoba(e), e-mail, telefon) dostave na e-mail adresu central.procurement@ckb.me najkasnije do 14. 6. 2022. godine do kraja dana.

Novosti