Zapošljavamo: Viši referent u Odjeljenju za privatno bankarstvo

24 maj 2022

Crnogorska komercijalna banka AD Podgorica

Raspisuje oglas za radno mjesto:

Viši referent u Odjeljenju za privatno bankarstvo

 

Uslovi

 • VSS; Ekonomski ili drugi odgovarajući fakultet
 • Minimum 2 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
 • Dobro poznavanje MS Office paketa
 • Aktivno znanje i upotreba engleskog jezika
 • Poznavanje bankarskog tržišta i bankarskih procesa, proizvoda i usluga

Opis posla i odgovornosti

 • Pružanje svih usluga Privatnog bankarstva i investicionih servisa
 • Aktivnosti domaćeg/inostranog platnog prometa
 • Poslovi Glavnog blagajnika
 • Izvršavanje poslova devizne razmjene (mjenjačkih)
 • Servisiranje klijenata iz domena aktivnosti sa hartijama od vrijednosti
 • Izvršavanje depozitnih naloga fizičkih ili pravnih lica
 • Posjete klijentima na terenu u cilju unapređenja poslovanja
 • Kontaktiranje postojećih klijenata i aktivno pregovaranje sa potencijalnim novim klijentima
 • Poslovi sa platnim karticama
 • Izdavanje svih vrsta potvrda
 • Obrada i arhiviranje dokumentacije
 • Kreditiranje klijenata Privatnog bankarstva i praćenje kvaliteta svog kreditnog portfolija
 • Poslovi zastupanja u osiguranju, ukoliko zaposleni posjeduje ovlašćenje od Agencije za nadzor osiguranja za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
 • Unakrsna prodaja svih bančinih proizvoda i usluga
 • Pružanje usluga za određene LME klijente (otvaranje transakcionih računa, plaćanja/prenosi u domaćem i međunarodnom platnom prometu, e-banking servis, sms servis, debitne kartice, konverzije, depoziti, izdavanje potvrda, usluge vezano za tržište kapitala i ostalo po nalogu nadređenog)
 • Obavljanje svih poslova iz nadležnosti Odjeljenja, kako redovnih tako i vanrednih, u skladu sa procjenom direktno nadređenog i u skladu sa potrebama Banke.

Kako aplicirati

Prijave su otvorene do 31.05.2022. godine, a svi zainteresovani kandidati se na oglas mogu prijaviti OVDJE.

Nekompletne prijave neće biti uzete u obzir.

Kontaktiraćemo samo sa kandidatima koji uđu u uži izbor.

Novosti