Zapošljavamo: Viši interni IT revizor

12 april 2022

Uslovi

 • VSS; Tehnički ili drugi odgovarajući fakultet
 • Minimum 3 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
 • Poznavanje COBIT standarda u oblasti revizije informacionih sistema
 • Dobre organizacione i komunikacijske vještine
 • Dobro poznavanje MS Office paketa
 • Znanje engleskog jezika

Opis posla i odgovornosti

 • Podrška u identifikovanju i procjeni rizičnih područja i izradi strateškog i godišnjeg plana u dijelu koji se odnosi na oblast informacione tehnologije
 • Učestvovanje u kreiranju godišnjeg i kvartalnih izvještaja rada interne revizije u dijelu koji se odnosi na IT revizije
 • Obavljanje poslova revizije informacione tehnologije u Banci
 • Operativno planiranje revizorskih pregleda iz oblasti informacione tehnologije
 • Saopštavanje ili pomaganje pri saopštavanju rezultata obavljenih revizija i konsultantskih angažmana, rukovodiocu subjekta IT revizije, putem pisanih ili usmenih izvještaja
 • Praćenje izvršavanja preporuka revizorskih izvještaja iz oblasti informacione tehnologije
 • Pružanje podrške i savjeta zaposlenima iz oblasti informacione tehnologije
 • Kontinuirana saradnja sa Direkcijom interne revizije matične Banke i spoljnim institucijama u zemlji iz oblasti revizije informacione tehnologije
 • Izvještavanje o uočenim nedostacima i identifikovanim rizicima u oblasti informacione tehnologije koji imaju za posljedicu operativni rizik
 • Obavljanje svih poslova iz nadležnosti Odjeljenja, kako redovnih tako i vanrednih, u skladu sa procjenom direktno nadređenog i u skladu sa potrebama Banke.

 

Kako aplicirati

Prijave su otvorene do 20. 04. 2022. godine, a svi zainteresovani kandidati se na oglas mogu prijaviti OVDJE.

 

Nekompletne prijave neće biti uzete u obzir.

Kontaktiraćemo samo sa kandidatima koji uđu u uži izbor.

Novosti