Zapošljavamo: Administrativni referent u Odjeljenju za upravljanje, rizikom, analize i regulativu

Uslovi

 • VSS; Ekonomski ili drugi odgovarajući fakultet
 • Radno iskustvo nije neophodno
 • Dobro poznavanje MS Office paketa
 • Aktivno znanje i upotreba engleskog jezika

 Opis posla i odgovornosti

 • Pribavljanje i sortiranje podataka za izradu izvještaja o nekvalitetnoj aktivi
 • Pribavljanje i sortiranje podataka za pripremu izvještaja o parametrima rizika za SME i proizvode stanovništvu
 • Pribavljanje i sortiranje podataka za godišnje planiranje indikatora rizika portfolija
 • Priprema podataka za mjerenje KRI (ključnih indikatora rizika)
 • Administrativna podrška u procesu sprovođenja RCSA (samoprocjene rizika i kontrola)
 • Administrativna podrška u procesu organizacije scenario analize i obuka iz domena operativnog rizika
 • Unos događaja operativnih rizika u bazu
 • Administrativna podrška zaposlenima u svim poslovima iz domena rada Odjeljenja
 • Prikupljanje, sortiranje podataka za izvještaje koji se kreiraju u odjeljenju
 • Obavljanje svih poslova iz nadležnosti Odjeljenja, kako redovnih tako i vanrednih, u skladu sa procjenom direktno nadređenog i u skladu sa potrebama Banke.

Kako aplicirati

Potrebno je da CV, propratno pismo i skeniranu diplomu/uvjerenje pošaljete Odjeljenju za ljudske resurse CKB-a, na adresu posao@ckb.me najkasnije do 22.03.2022. godine.

Obavezno je da u predmetu (subject-u) email-a navedete: Administrativni referent u Odjeljenju za upravljanje, rizikom, analize i regulativu.

Nekompletne i poštom pristigle prijave neće biti uzete u obzir.

Biće kontaktirani samo kanditati koji uđu u uži izbor.

Novosti