Javni poziv kompanijama da uzmu učešće na Tenderu za odabir eksternih partnera za snabdijevanje banke

05 oktobar 2021

Crnogorska komercijalna banka AD Podgorica, member of OTP Group, upućuje javni poziv kompanijama da uzmu učešće na Tenderu za odabir eksternih partnera za snabdijevanje banke:

  • Segment 1: kancelarijskim materijalom
  • Segment 2: štampanim materijalom – preferencija korišćenje recikliranog papira
  • Segment 3: zamjenskim tonerima za štampače
  • Segment 4: potrošnim bankarskim materijalom
  • Podsegment 4.1: sigurnosne kese, vreće i plombe
  • Podsegment 4.2: pečati

Zainteresovani ponuđači mogu dostaviti ponudu po pojedinačnim segmentima ili podsegmentima.

Zainteresovane kompanije se pozivaju da svoje kontakt podatke (naziv kompanije, kontakt osoba(e), e-mail, telefon) dostave na e-mail adresu central.procurement@ckb.me najkasnije do 11.10.2021. godine do kraja dana.

Novosti