Javni poziv kompanijama za učešće na tenderu za nabavku IT perifernih uređaja i dodatne opreme

Crnogorska komercijalna banka AD Podgorica member of OTP Group upucuje javni poziv kompanijama da uzmu ucesce na tenderu za nabavku IT perifernih uređaja i dodatne opreme. Zainteresovane kompanije se pozivaju da svoje kontakt podatke (naziv kompanije, kontakt osoba(e), e-mail, telefon) dostave na e-mail adresu central.procurement@ckb.me najkasnije do 29.01.2021. godine do kraja dana.

Novosti