Zapošljavamo: Referent u Retail-u, filijala Kotor

Uslovi
 • SSS; Ekonomsko usmjerenje ili druga odgovarajuća struka
 • Radno iskustvo nije neophodno
 • Dobre organizacione i komunikacijske vještine
 • Dobro poznavanje MS Office paketa
 • Znanje engleskog jezika

Opis posla i odgovornosti
 • Servisiranje i pružanje bankarskih usluga fizičkim i pravnim licima: otvaranje računa, izvršavanje transakcija (gotovinskih, platnih, deviznih, depozitnih), Custody usluga, trajni nalozi, elektronsko bankarstvo (kartice, eBanking, SMS), mjenjački poslovi, obrada čekova i međunarodnih doznaka, kao i naloga u međunarodnom sistemu prenosa novca, obavljanje poslova sa sefovima i drugo
 • Adekvatna identifikacija klijenata tokom pružanja usluga klijentima
 • Unakrsna prodaja Bančinih proizvoda i usluga
 • Poslovi zastupanja treće strane u prodaji njihovih proizvoda, u skladu sa Ugovorom između Banke i treće strane, ukoliko su ispunjeni svi uslovi definisani Ugovorom i postojanje adekvatnih ovlašćenja (npr.zaposleni posjeduje ovlašćenje od Agencije za nadzor osiguranja za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju)
 • Redovno i vanredno izvještavanje, priprema izvještaja o radu u okviru svog domena zaduženja, evidencije o incidentnim situacijama i izvještavanje za direktno nadređenog o svim relevatnim aspektima rada i unapređenja rada; arhiviranje
 • Obavljanje svih poslova iz nadležnosti organizacionog dijela, kako redovnih tako i vanrednih, u skladu sa procjenom direktno nadređenog i u skladu sa potrebama Banke.

Kako aplicirati
Potrebno je da CV, propratno pismo i skeniranu diplomu/uvjerenje pošaljete Odjeljenju za ljudske resurse CKB-a, na adresu posao@ckb.me najkasnije do 14.08.2020. godine.
 
Obavezno je da u predmetu (subject-u) email-a navedete: Referent u Retail-u.

Nekompletne i poštom pristigle prijave neće biti uzete u obzir.
Biće kontaktirani samo kanditati koji uđu u uži izbor.
Novosti