CKB kredit, sada!

Aplicirajte za CKB kredit

Prednosti

  • Čak i do 25.000 EUR
  • Bez žiranata
  • Rok otplate do 96 mjeseci!

Kreditni kalkulator

Iznos kredita
Iznos mjesečne otplate
Ukupan iznos otplate
Ukupan iznos kamate
Zanima me ponuda

Nominalna kamatna stopa

Efektivna kamatna stopa

Procenat provizije

Iznos provizije

Kreditni kalkulator je isključivo informativnog karaktera i u druge svrhe se ne može koristiti. U obračun efektivne kamatne stope u ovom kreditnom kalkulatoru su uključeni troškovi mjenice (2 EUR) i upita Kreditnom registru (3 EUR), kao i iznos provizije za odobravanje kredita koja iznosi 1,50% od iznosa kredita.Formular za prijavu

+382

Opšte informacije

 CKB keš kredit je namijenjen svim zaposlenim fizičkim licima koja ostvaruju redovna primanja preko računa u banci, kao i penzionerima.

Da, ukoliko ukupan iznos rata svih kredita ne prelaze 50% vaših primanja.

Naravno. Prilikom apliciranja za CKB keš kredit, potrebno je da priložite potvrdu o stanju duga u drugoj banci. Prilikom isplate CKB keš kredita, dio kredita će biti usmjeren direktno na račun druge banke za zatvaranje postojećeg kredita.

Pored popunjenog zahtjeva za kredit, potrebno je da dostavite ovjerenu i pečatiranu administastivnu zabranu i potvrdu o zaposlenju.

Otplata kredita

CKB keš kredit se odobrava na rok do 72 meseca.

U slučaju prijevremene otplate kredita Banka ima pravo na naknadu za moguće troškove neposredno povezane sa prijevremenom otplatom kredita, u iznosu, na način i pod uslovima kako pozitivni propisi određuju, i to: naknada je 1% iznosa kredita koji se prijevremeno otplaćuje ako je period između dana prijevremene otplate i roka dospijeća iz ugovora o kreditu duži od 12 mjeseci, odnosno ako period između dana prijevremene otplate i roka dospijeća iz ugovora o kreditu nije duži od 12 mjeseci, iznos naknade je 0,5% iznosa kredita koji se prijevremeno otplaćuje. Banka ima pravo na naknadu iz ovog člana ako je iznos prijevremene otplate u periodu od 12 mjeseci veći od 10.000 EUR.

CKB vrši obračun kamatne stope po konformnoj metodi, koja je povoljnija za klijenta u odnosu na proporcionalnu metodu. U tom slučaju, kamata se obračunava u odnosu na preostali dio glavnice, a ne na cijelu glavnicu.


 
 
Kreditni kalkulator je isključivo informativnog karaktera i u druge svrhe se ne može koristiti. U obračun efektivne kamatne stope u ovom kreditnom kalkulatoru su uključeni troškovi mjenice (2 EUR) i upita Kreditnom registru (3 EUR), kao i iznos provizije za odobravanje kredita koja iznosi 1% od iznosa kredita.

Odobravanje CKB keš kredita zavisi od kreditne sposobnosti klijenta, kao i internih kriterijuma banke i Opštih uslova poslovanja, pa se uslovi eventualno odobrenog kredita mogu razlikovati od onih navedenih u kreditnom kalkulatoru.

U skladu sa aktuelnom cjenovnom politikom banke, cijene kredita možete pogledati u Listi uslova za kredite fizičkih lica.
 
Davanjem saglasnosti za korišćenje ličnih podataka, klijent svojevoljno ovlašćuje banku da koristi i analizira dostavljene lične podatke navedene u Formularu za prijavu u svrhu apliciranja za CKB keš kredit. Saglasnost za obradu ličnih podataka važi do trenutka njenog opoziva od strane klijenta.

Klijent saglasnost može opozvati lično (posjetom najbližoj poslovnici CKB-a), pisanim putem (na adresu Crnogorska komercijalna banka AD Podgorica, Bulevar revolucije 17, 81000 Podgorica, Crna Gora) ili telefonskim putem (CKB Contact Center 19894).