kursna-lista

Kursna lista

Kalkulator valuta

*Kupovni kurs za devize primjenjuju klijenti koji žele da prodaju devize.
**Prodajni kurs za devize primjenjuju klijenti koji žele da kupe devize.

Grafički prikaz


Kursna lista

- Paritet Kupovni za devize*Prodajni za devize**

Download