OTP grupa

Uprava banke i nadzorni odbor

Uprava banke

 • Tamás Kamarási - Predsjednik Upravnog odbora 
 • Maja Krstić - Članica Upravnog odbora nadležna za Sektor strategije, finansija i bankarskih operacija
 • Sergej Kapustin - Član Upravnog odbora nadležan za Sektor upravljanja rizicima
 • Mr Stela Bošković - Članica Upravnog odbora nadležna za Sektor korporativnog upravljanja i bezbjednost banke
 • Dino Redžepagić - Član Upravnog odbora nadležan za Sektor poslovanja sa fizičkim licima
 • Ivan Vučinić - Član Upravnog odbora nadležan za Sektor IT-ija
 • Nikola Perišić - Član Upravnog odbora nadležan za Sektor poslovanja sa pravnim licima

Biografije

Tamás Kamarási

Predsjednik Upravnog odbora

Tamás Kamarási, magistar ekonomije, diplomirao je na Peštanskom univerzitetu u Mađarskoj. Takođe, član je Odbora direktora CKB-a.

Gospodin Kamarási posjeduje bogato bankarsko iskustvo. U periodu od 2008. do 2012. godine bio je imenovan za zamjenika glavnog izvršnog direktora i izvršnog direktora za rizike u OTP banci Rusija. Karijeru nastavlja u Mađarskoj, prvo kao izvršni direktor Direkcije za analizu rizika i regulativu, a zatim kao menadžer programa za promjenu korporativne kulture. Od 2019. godine do septembra 2021. godine, radio je kao izvršni direktor Direkcije za korporativno upravljanje. Od oktobra 2021. godine je glavni izvršni direktor u CKB-u.

Pored maternjeg jezika, tečno govori ruski i engleski jezik.

Maja Krstić

Članica Upravnog odbora nadležna za sektor za strategiju i finansije

Maja Krstić rođena je 1973. godine u Podgorici. Završila je Ekonomski fakultet u Podgorici i nosilac je profesionalnog zvanja licencirani revizor. Svoja postdiplomska znanja sticala je u domaćim i međunarodnim institucijama.
Gospođa Krstić je karijeru započela u Ministarstvu finansija Crne Gore, da bi je nastavila u poslovima revizije, najprije u društvu za reviziju Montrev, a kasnije kao menadžer u jednoj od najvećih revizorskih kuća PricewaterhouseCoopers. Bila je angažovana na poslovima revizije i finansijskog savjetovanja, sa posebnom specijalizacijom za podružnice kompanija koje se kotiraju na Američkoj berzi. OTP grupi pridružila se 2008. godine, kao glavni interni revizor u CKB-u. Angažovana je više puta i kao finansijski savjetnik Svjetske banke na projektima unapređenja računovodstva i revizije, a bila je i član radnih grupa na izradi podzakonskih akata iz oblasti tržišta kapitala. U julu 2013. godine imenovana je za izvršnog direktora za finansije i bankarske operacije u CKB-u, a od jula do decembra 2020. godine uspješno je obavljala funkciju glavnog izvršnog direktora Podgoričke banke, članice OTP grupe.

Sergej Kapustin

Član Upravnog odbora nadležan za sektor upravljanja rizicima

Iskusni bankar sa više od 20 godina iskustva u oblasti bankarstva i finansijskih tehnologija, uglavnom u području upravljanja rizicima i M&A, sa fokusom na tehnologiju i potrošačku analitiku. Snažna ekspertiza u procesu donošenja odluka o kreditiranju stanovništva, malih i srednjih preduzeća i velikih pravnih lica, tehnologijama u oblasti rizika, komunikacionoj strategiji usmjerenoj na klijente, zasnovana na najboljoj svjetskoj praksi i iskustvu OTP grupe u centralnoj i istočnoj Evropi, modernoj tehnološkoj bazi i širokom rasponu izvora podataka. Rangiran kao Top 50 direktor za korporativno upravljanje u Rusiji, Top 5 u bankarstvu u 2017., 2018. i 2022.

 

Mr Stela Bošković

Članica Upravnog odbora nadležna za sektor za upravljanje korporativnim i pravnim poslovima

Mr Stela Bošković diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Podgorici. Magistarsku tezu iz ekonomije odbranila je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Posljednjih dvadeset godina, obavljala je različite upravljačke funkcije u Centralnoj banci Crne Gore, Podgoričkoj banci (Societe Generale Montenegro banci) i CKB-u.

Period od 2002. do 2008. godine provela je u Centralnoj banci Crne Gore na pozicijama pomoćnice direktora Sektora za kontrolu banka i direktorice Direkcije za razvoj i kontrolu sistemskog rizika. Profesionalni put nastavlja u Podgoričkoj banci, tj. Societe Generale Montenegro banci, kao savjetnica generalnog direktora. U periodu od 2014. do 2020. godine nalazi na mjestu direktorice Korporativnog sekretarijata. Od juna do decembra 2020, pokriva pozicije izvršne direktorice za bankarske operacije i zamjenice glavnog izvršnog direktora Podgoričke banke. Odjeljenjem za korporativni sekretarijat CKB-a rukovodila je od decembra 2020. godine. 

Aktivno je učestvovala u realizaciji značajnih projekata za domaći bankarski sektor, kao i u crnogorskim pregovorima sa Evropskom komisijom, Svjetskom bankom, IMF-om, Svjetskom trgovinskom organizacijom. Polaznica je mnogih stručnih edukacija u zemlji i inostranstvu.

Dino Redžepagić

Član Upravnog odbora nadležan za sektor za poslovanje sa fizičkim licima

Dino Redžepagić diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Subotici. Diplomu magistra menadžmenta stekao je na Evropskoj školi ekonomije u Rimu da bi dalje usavršavanje uspješno nastavio na prestižnoj IEDC Poslovnoj školi u Sloveniji.

U njegovoj bogatoj poslovnoj biografiji ističe se gotovo dvodecenijsko iskustvo u oblastima bankarskog poslovanja sa stanovništvom i pravnim licima, razvoja, plaćanja, strategije i opšteg upravljanja. Karijeru je započeo u Centralnoj banci Crne Gore i nastavlja je kao rukovodilac Sektora za poslovanje sa stanovništvom u Euromarket banci.

Timu NLB-a priključio se 2005. godine kao rukovodilac Sektora za prodaju i marketing, a od 2007. postaje rukovodilac Sektora za poslovanje sa stanovništvom. Za izvršnog direktora za prodajni segment poslovanja sa stanovništvom i pravnim licima NLB-a imenovan je 2011. godine. Od 2017. do 2022. godine nalazio se na poziciji izvršnog direktora za marketing i inovacije, odgovoran za prodaju, IT i razvoj u toj banci.

Ivan Vučinić

Član Upravnog odbora nadležan za sektor za IT i operacije

Ivan Vučinić rođen je 1978. godine. Diplomirao je i magistrirao na Elektrotehničkom fakultetu u Podgorici. Usavršavao se kroz brojne kurseve i seminare u Njemačkoj, Srbiji, Holandiji i Ujedinjenom Kraljevstvu.
Gospodin Vučinić je u CKB-u od 1997. godine. Od 2003. do 2006. godine obavljao je funkciju zamjenika direktora Odjeljenja za distribuciju proizvoda, da bi nakon toga bio imenovan za direktora Procesing centra za kartice. Od 2010. do 2011. godine obavljao je funkciju direktora IT i kartičnog poslovanja CKB-a. Od 2015. do 2019. godine bio je direktor Direkcije za IT i logistiku. 
Član je više stručnih asocijacija i koautor brojnih publikacija.

Nikola Perišić

Član Upravnog odbora nadležan za Sektor za poslovanje sa pravnim licima

Nikola Perišić rođen je na Cetinju 1983. godine gdje je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao je i magistrirao na Ekonomskom fakultetu u Podgorici. Karijeru je započeo u Hypo Alpe Adra Bank AD Podgorica.

OTP grupi se pridružio 2011. godine, kao menadžer u okviru Direkcije za velika i srednja preduzeća. U periodu od 2014. do 2016. angažovan je na mjestu menadžera za velika i srednja preduzeća i projektno finansiranje u Direkciji za velika i srednja preduzeća. Zamjenik direktora Direkcije za velika i srednja preduzeća postaje 2016. godine.

Od 2018. nalazio se na mjestu direktora Direkcije za poslovanje sa pravnim licima gdje je učestvovao u definisanju poslovne strategije poslovanja Direkcije i njenom sprovođenju.  

Organizaciona šema

Nadzorni odbor

 • Dániel Gyuris
 • Bernadett Dancsné Engler
 • Pál Gombos
 • Kálmán Kiss
 • Igor Noveljić
 • Szilágyi-Schreindorfer György
 • Földvári Mária

 

Izvod iz politike raznovrsnosti pri izboru članova Nadzornog i Upravnog odbora Crnogorske komercijalne banke a.d. Podgorica pogledajte ovdje.

Revizorski odbor

 

 • Attila Kozsik - Predsjedavajući       
 • Tamás Bali – član
 • Igor Noveljić – član