CKB Banka

Ponuda obavještenje klijentima Podgoričke banke

Poštovani klijenti,

Banka je svim klijentima Podgoričke banke poslala pisanu Ponudu za otvaranje transakcionog računa/obavještenje o promjenama brojeva transakcionih računa, izmjenama funkcionalnosti i mogućnostima korišćenja proizvoda i usluga ugovorenih u Podgoričkoj banci AD Podgorica, Member of OTP Group (Podgorička banka), koje stupaju na snagu danom pripajanja Crnogorskoj komercijalnoj banci AD Podgorica (CKB banka) koju možete pogledati u nastavku:

Ponuda za otvaranje transakcionog računa/obavještenje o promjenama brojeva transakcionih računa za fizička lica
Ponuda za otvaranje transakcionog računa/obavještenje o promjenama brojeva transakcionih računa za pravna lica

U slučaju da niste dobili ovu Ponudu, molimo da posjetite ličnog bankara i ekspozituru Podgoričke banke. Ukoliko želite, sastanak sa ličnim bankarom možete zakazati pozivom Call centra na 19900.