CKB Banka

Informacije o promjenama u proizvodima

Poštovani klijenti,

U nastavku možete pronaći spisak manjih promjena koje vas očekuju u pojedinim proizvodima nakon spajanja Podgoričke banke sa Crnogorskom komercijalnom bankom (CKB). Molimo da za dodatne informacije kontaktirate ličnog bankara ili pozovete Call centar 19900.
Za detalje o korišćenju ovih proizvoda u CKB banci, a nakon spajanja koje se očekuje 11. decembra, možete kontaktirati Contact centar CKB na 19894.

Informacije za fizička i pravna lica

SMS&E-mail izvještavanje biće dostupno klijentima i u CKB banci uz određene manje izmjene:

Klijenti koji imaju servis „zakazanog slanja“ SMS poruke o raspoloživom stanju po računu imaće u CKB banci sličnu uslugu – dobiće  poruku sa izvodom po istom računu za koji su imali zakazano slanje poruke o stanju na računu na kraju dana.
Umjesto slične usluge „Zakazano stanje po računu“ koje se slalo putem e-mail obavještenja, svi korisnici ove usluge dobiće umjesto e-mail-a  SMS poruku sa izvodom po istom računu za koji su imali zakazano slanje stanja na kraju dana.
Upit stanja po računu SMS-om biće i dalje moguć. Poruku treba poslati na broj telefona 1456. Sadržaj poruke treba da bude: R ukoliko želite stanje po transakcionim računima, D ukoliko želite stanje po deviznim računima, a C ukoliko želite stanje  po Vašim karticama.  
Notifikacije po računima (priliv/odliv) na e-mail za fizička lica neće biti podržane u novoj banci. Preporučujemo SMS uslugu ili korišćenje elektronskog bankarstva.

Prenos sredstava sa transakcionog  na devizni račun:
Instrukcije za prenos sredstava sa Vašeg  transakcionog na devizni račun se mijenjaju i treba da izgledaju ovako:
Uplata na račun: 510-0-40
Poziv na broj: 231-XXXXXXXXXXXXX (Vaš CKB devizni račun koji ste dobili putem pisma. Ukoliko niste dobili pismo sa novim brojem računa molimo kontaktirajte ličnog bankara i posjetite ekspozituru banke)
Devizni račun će vam biti dostavljen i vidljiv u vašem eBanking profilu.
Instrukcije možete sačuvati kao šablon u Vašoj aplikaciji za elektronsko bankarstvo (FX Client, CKB GO, OfficeBanking) i koristiti ih svaki sledeći put.
Trajni nalozi
Trajni nalozi koji nemaju fiksiran period izvršavanja ili određenu vremensku dinamiku, neće biti prenešeni u CKB banku.
Ukoliko imate zakazan trajni nalog koji treba da se izvrši samo jednom kao „plaćanje u budućnosti“, isti neće biti prenešen, jer kao takav nije podržan u CKB banci.

Dodatne informacije za klijente pravna lica

Elektronsko bankarstvo:                 

Aplikacije Elektronskog bankarstva (FX Client, Office Banking) koje su klijenti do sada koristili biće dostupne i u budućoj banci, sa jednom bitnijom promjenom: devizni platni promet moći će da obavljaju isključivo preko novije verzije aplikacije OfficeBanking.
Sve ostalo za klijenta ostaje nepromijenjeno.
Ukoliko žele, nakon pripajanja banaka, klijenti mogu aplicirati za CKB GO internet
bankarstvo. CKB GO servis biće dostupan preko internet pretraživača na adresi www.ckbgo.me  a mobilna aplikacija biće dostupna na Play Store i App Store-u. CKB GO je jedan od najboljih digitalnih servisa u našoj bankarskoj industriji.

POS aparati i kartice:
Funkcionalnosti POS aparata PDB preuzeće POS CKB.
Prilikom korišćenja Business kartica, CKB banka će ubuduće slati SMS poruke sa informacijom o raspoloživom stanju na nivou kompanije, a ne o raspoloživom stanju korisnika kartice koji je napravio transakciju, kako je to do sada bio slučaj u Podgoričkoj banci pa molimo da obratite pažnju.

Izvodi klijenata:
Shodno izmjeni informacionog sistema, u budućoj banci klijenti će izvode dobijati u izmijenjenom formatu pa molimo da u slučaju potrebe kontaktirate svog ličnog bankara.
Najava deviznog priliva na e-mail za pravna lica neće biti podržana u novoj banci.  
Umjesto toga Obavještenje o deviznom prilivu biće dostavljeno klijentu po izvršenom knjiženju na devizni račun klijenta, putem SMS-a i/ili e-maila.
Potrebno je da klijent aplicira za SMS uslugu, dok će za e-mail izvještavanje banka prenijeti postojeće e-mail adrese za slanje.
                                                        
 E – Reporting:
Svi klijenti koji dobijaju devizni izvod na e-mail putem servisa E -Reporting u Podgoričkoj banci,
nastaviće da koriste ovu uslugu i u CKB banci.
Izvod će po generisanju stizati klijentima na identičnu e-mail adresu koju su imali prijavljenu
putem E-Reportinga. Struktura izvoda biće promijenjena shodno strukturi izvoda u CKB.

Svi klijenti koji dobijaju mjesečne izvode za business kartice na e-mail putem servisa
E -Reporting u Podgoričkoj banci nastaviće da koriste ovu uslugu i u CKB.
Klijentima će se u CKB banci slati mjesečni izvodi po njihovom generisanju,
a na istu e-mail adresu koju su imali prijavljenu putem E-Reportinga.
Klijenti – trgovci koji dobijaju izvještaje o dnevnom plaćanju preko POS terminala  mjesečni izvještaj sa analitikom plaćanja preko POS terminala nastaviće da dobijaju i u novoj banci na istu e-mail adresu koju su imali prijavljenu preko E -Reporting rješenja.

Zahvaljujemo na razumijevanju.

Vaša banka