CKB Banka

Obavještenje o nedostupnosti platnog prometa i digitalnih servisa za fizička i pravna lica

Poštovani klijenti,

U nastavku možete pronaći informacije o privremenoj nedostupnosti servisa banke uslijed spajanja sa Podgoričkom bankom.

Obavještenje o nedostupnosti servisa za fizička lica

Obavještenje o nedostupnosti servisa za pravna lica

Hvala na razumijevanju.

Vaša banka