CKB Banka

CKB GO

CKB GO

CKB GO - Fizička lica

Poštovani klijenti,

Željeli bismo da vas informišemo da će Internet i Mobilno bankarstvo Podgoričke banke biti zamijenjeni CKB GO servisom.  
CKB GO servis biće dostupan preko internet pretraživača na adresi https://www.ckbgobank.me  a mobilna aplikacija biće dostupna na
Play i Apple Store-u.  Putem internet stranice www.ckb.me  i kroz aplikacije za E-banking i Mobilno bankarstvo Podgoričke banke, bićete
blagovremeno informisani  o promjenama u servisu, instrukcijama za preuzimanje, instalaciju i prijavljivanje na CKB GO servis.  

Više informacija o CKB GO servisu možete pronaći ovdje.

CKB GO će imati nove, drugačije funkcionalnosti u odnosu na dosadašnje elektronsko i mobilno bankarstvo Podgoričke banke.
Imajte na umu da sačuvani šabloni i uneseni partneri koje su klijenti imali u dosadašnjim servisima Podgoričke banke neće biti prenijeti.
Biće potrebno da ih ponovo kreirate u CKB GO servisu.
Istorija transakcija takođe neće biti prenijeta. Ti podaci ostaće dostupni u određenom vremenskom periodu nakon spajanja banaka da ih možete pogledati, ali ne i mijenjati
Na dan spajanja Podgoričke banke sa CKB bankom, što se očekuje 11. decembra 2020. godine, klijenti Podgoričke banke koristiće isto korisničko ime, a inicijalni password će im biti poslat najkasnije prvog radnog dana nakon spajanja banaka.

Uvjeravamo Vas da je CKB GO jedan od najboljih digitalnih servisa u našoj bankarskoj industriji

CKB GO - Pravna lica

Poštovani klijenti,

Željeli bismo da vas informišemo da će aplikacije Elektronskog bankarstva (FX Client, Office Banking) koje ste do sada koristili biti dostupne i u budućoj banci, sa jednom bitnijom promjenom: devizni platni promet moći ćete da obavljate isključivo preko novije verzije aplikacije OfficeBanking.  
Ukoliko želite, nakon pripajanja banaka, možete aplicirati za CKB GO internet bankarstvo.

CKB GO servis biće dostupan preko internet pretraživača na adresi https://www.ckbgobank.me a mobilna aplikacija biće dostupna
na Play Store i App Store-u.

Uvjeravamo Vas da je CKB GO jedan od najboljih digitalnih servisa u našoj bankarskoj industriji.
Više informacija o CKB GO servisu možete pronaći ovdje.