Plac Herceg Novi, Podi

Plac Herceg Novi, Podi

19.02.2020.

Na prodaju su placevi u Herceg Novom, u naselju Podi. Površine parcela su 2.638 m2 (katastarska parcela 1598 KO Podi) i 2.000 m2 (katastarska parcela 1597/3 KO Podi). Teren je u nagibu i nije ograđen. Uglavnom je kršovit i obrastao vegetacijom. Sa parcele postoji pogled na more. Prilaz je preko 100m dugog uskog lokalnog makadamskog puta. Priključci za vodovod i elektro mrežu nalaze se u blizini. Parcele se nalaze u sklopu DUP-a Podi. Prema ovom planskom dokumentu, namjena zemljišta je zelene površine (zelene površine specijalne namjene; površine za pejzažno uređenje specijalne namjene). Postoji mogućnost pregovora oko cijene.

Cena: 13 EUR/m2

Kvadratura: 4.638 m2

Adresa: Podi bb

Opština: Herceg Novi

Kategorija: Zemljište

Vlasništvo: OTP Debt Collection

Plac Herceg Novi, Podi