CKB Banka

Paketi proizvoda

Važno obavještenje za korisnike Fun Club paketa

Poštovani klijenti,

Kao što ste već upoznati, 11. decembra završena je integracija Podgorička banke i CKB-a. Spajanjem dvije banke, prestali su da važe cjenovni uslovi Podgoričke banke.

Svim korisnicima Fun Club-a Podgoričke banke, paket usluga je bio besplatan do navršene 27. godine života. Fun Club paket sadržao je sljedeće proizvode: besplatno održavanje računa, Mastercard debitnu karticu, SMS servis kao i aplikaciju mobilnog bankarstva.

Nakon što je vaš račun migriran u CKB, promijenili su se cjenovni uslovi kao i sadržaj Fun Club paketa. Naime, SMS servis i CKB GO mobilno i internet bankarstvo, više nisu besplatni u sklopu vašeg paketa, odnosno tarifiraju se shodno važećim tarifama Banke, istaknutim na sajtu kao i u poslovnicama Banke. Dva mjeseca prije spajanja sa Podgoričkom bankom, sve klijente smo informisali o promjenama u paketima i cjenovnim uslovima, kao i o sadržaju novih paketa. Više informacija možete pronaći na https://www.ckb.me/upload/documents/o_nama/Migracija_paketa_MNE.pdf.

Sve klijente koji su bili korisnici Fun Club paket Podgoričke banke, a koji su aktivirali CKB GO aplikaciju, oslobodili smo naknade za mjesečno održavanje za CKB GO servis u trajanju od 2 mjeseca, tj. do 28.02.2021. godine, nakon čega će servis biti tarifiran shodno važećem cjenovniku Banke.

Ukoliko ste student i imate između 18 i 24 godine, aplicirajte za CKB Junior paket u najbližoj filijali ili putem sajta https://www.ckb.me/gradjani/paketi-proizvoda-0/ckb-junior-paket#application-form.

 

CKB Junior paket sadrži sljedeće proizvode:

  • CKB transakcioni račun za izvršavanje nacionalnih platnih transakcija,
  • CKB ISIC Mastercard debitnu karticu,
  • CKB GO, internet i mobilno bankarstvo i
  • CKB SMS servis.

 

Cijena CKB Junior paketa iznosi 1,99 EUR mjesečno.

Više detalja o paketu možete pronaći na sljedećem linku: https://www.ckb.me/gradjani/paketi-proizvoda-0/ckb-junior-paket