Mala i srednja preduzeca - Krediti

EU COSME overdraft

Riješite trenutne probleme likvidnosti efikasno i po povoljnim uslovima uz EU COSME overdraft kredita za mala i srednja preduzeća.

Ovo finansiranje je omogućeno putem EU garancije za finansiranje duga uz podršku finansijskih sredstava Evropske unije u okviru LGF instrumenta za jemstvo kredita koji je propisan Uredbom EU br. 1287/2013 Evropskog parlamenta i Savjeta za uspostavljanje Programa za konkurentnost kompanija i MSP (COSME) (2014-2020).

Kome je namijenjen?

EU COSME overdraft namijenjen je malim i srednjim preduzećima kojima su potrebna dodatna novčana sredstva radi prevazilaženja neravnoteže između priliva i odliva sredstava iz tekućeg poslovanja.


Prednosti

 • iznos kredita do 150.000 EUR
 • rok otplate do 12 mjeseci

Sredstva obezbjeđenja

 • lična mjenica
 • mjenica kompanije
 • ovlašćenje za naplatu sa računa kompanije
 • opciono, mjenica trećeg lica (koje ima utrživu neopterećenu nekretninu u vlasništvu) je obavezna kada kompanija i vlasnik kompanije nemaju utrživu nekretninu u vlasništvu ili je imovina koju posjeduju opterećena nekim teretom i/ili ograničenjem, ako je kompanija 7. kategorija ili ako je izloženost kompanije u Banci koja je pokrivena tzv. mekim kolateralom veća od 50.000 EUR

Potrebna dokumentacija

 • Zahtjev za kredit za mala i srednja preduzeća

Potrebna dokumenta

 • Popunjen i potpisan zahtjev
 • Kopija rješenja o registraciji
 • Kopija rješenja o registraciji za PDV
 • Kopija rješenja o razvrstavanju djelatnosti (ukoliko postoji)
 • Kopija kartona deponovanih potpisa
 • Kopija OP obrazca (ovjereni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje)
 • Statut i akt o osnivanju
 • Finansijski izvještaj o poslovanju /bilans stanja i uspjeha/ za prethodne 3 godine (ovjeren od strane Privrednog suda ili Poreske uprave)
 • Bilans stanja, bilans uspjeha – pomoćni obrasci, za prethodne 3 godine
 • Finansijski izvještaj o poslovanju /bilans stanja i uspjeha/ - presjek tekuće godine
 • Bruto bilans za prethodne dvije godine, kao i presjek tekuće godine (ili zaključni list)
 • Analitika kupaca i dobavljača za prethodnu i presjek tekuće godine
 • Saglasnost  za RKB kompanije i vlasnika kompanije (i sva povezana lica i garanta)
 • Bilans stanja i uspjeha za prethodne dvije godine za vlasnika kompanije i/ili povezana lica (u  slučaju da je vlasnik kompanije pravno lice i/ili postoje povezana pravna lica)
 • Dodatna dokumentacija

Cijena proizvoda

Kamatna stopa i provizija za obradu kredita utvrđuju se na osnovu ekonomsko-finansijske analize kompanije, kreditne istorije, prometa preko računa kod CKB-a, kvaliteta i vrijednosti kolaterala.