Mala i srednja preduzeca - Krediti

EU COSME kredit za obrtna sredstva

Ukoliko vašem preduzeću nedostaju novčana sredstva za finansiranje obrtnog kapitala poslovanja, aplicirajte za EU COSME kredit za obrtna sredstva.

Ovo finansiranje je omogućeno putem EU garancije za finansiranje duga uz podršku finansijskih sredstava Evropske unije u okviru LGF instrumenta za jemstvo kredita koji je propisan Uredbom EU br. 1287/2013 Evropskog parlamenta i Savjeta za uspostavljanje Programa za konkurentnost kompanija i MSP (COSME) (2014-2020).


Prednosti

 • iznos kredita do 150.000 EUR
 • rok otplate do 36 mjeseci
 • mogućnost grejs perioda do 4 mjeseca

Sredstva obezbjeđenja

 • lična mjenica
 • mjenica kompanije
 • mjenica trećeg lica (koje ima utrživu neopterećenu nekretninu u vlasništvu) je obavezna kada kompanija i/ili vlasnik kompanije nemaju utrživu nekretninu u vlasništvu ili je imovina koju posjeduju pod teretom i/ili ograničenjem, ako je kompanija 7. kategorija ili ako je izloženost kompanije u Banci koja je pokrivena tzv. mekim kolateralom veća od 50.000 EUR

Potrebna dokumentacija

 • Zahtjev za kredit za mala i srednja preduzeća

Potrebna dokumenta

 • Popunjen i potpisan zahtjev
 • Kopija rješenja o registraciji
 • Kopija rješenja o registraciji za PDV
 • Kopija rješenja o razvrstavanju djelatnosti (ukoliko postoji)
 • Kopija kartona deponovanih potpisa
 • Kopija OP obrazca (ovjereni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje)
 • Statut i akt o osnivanju
 • Finansijski izvještaj o poslovanju /bilans stanja i uspjeha/ za prethodne 3 godine (ovjeren od strane Privrednog suda ili Poreske uprave)
 • Bilans stanja, bilans uspjeha – pomoćni obrasci, za prethodne 3 godine
 • Finansijski izvještaj o poslovanju /bilans stanja i uspjeha/ - presjek tekuće godine
 • Bruto bilans za prethodne dvije godine, kao i presjek tekuće godine (ili zaključni list)
 • Analitika kupaca i dobavljača za prethodnu i presjek tekuće godine
 • Saglasnost  za RKB kompanije i vlasnika kompanije (i sva povezana lica i garanta)
 • Bilans stanja i uspjeha za prethodne dvije godine za vlasnika kompanije i/ili povezana lica (u  slučaju da je vlasnik kompanije pravno lice i/ili postoje povezana pravna lica)
 • Dodatna dokumentacija

Naknade

Ukoliko želite da saznate cjenovne uslove proizvoda i usluga, pogledajte tarife.