Mala i srednja preduzeca - Krediti

EU COSME investicioni kredit

Ukoliko vašem preduzeću nedostaju novčana sredstva za finansiranje projekata koji podrazumijevaju nabavku osnovnih sredstava, kao što su izgradnja proizvodnih postrojenja, magacina, investicije u nabavku opreme, alata i sl., EU COSME investicioni kredit je rješenje za vaš biznis.

Ovo finansiranje je omogućeno putem EU garancije za finansiranje duga uz podršku finansijskih sredstava Evropske unije u okviru LGF instrumenta za jemstvo kredita koji je propisan Uredbom EU br. 1287/2013 Evropskog parlamenta i Savjeta za uspostavljanje Programa za konkurentnost kompanija i MSP (COSME) (2014-2020).


Prednosti

 • iznos kredita do 150.000 EUR
 • rok otplate do 60 mjeseci
 • mogućnost grejs perioda do 6 mjeseci

Sredstva obezbjeđenja

 • lična mjenica
 • mjenica kompanije
 • mjenica trećeg lica (koje ima utrživu neopterećenu nekretninu u vlasništvu) je obavezna kada kompanija i/ili vlasnik kompanije nemaju utrživu nekretninu u vlasništvu ili je imovina koju posjeduju pod teretom, ako je kompanija 7. kategorija ili ako je izloženost je kompanije u Banci koja je pokrivena tzv. mekim kolateralom veća od 50.000 EUR

Potrebna dokumentacija

 • Zahtjev za kredit za mala i srednja preduzeća

Potrebna dokumenta

 • Popunjen i potpisan zahtjev
 • Kopija rješenja o registraciji
 • Kopija rješenja o registraciji za PDV
 • Kopija rješenja o razvrstavanju djelatnosti (ukoliko postoji)
 • Kopija kartona deponovanih potpisa
 • Kopija OP obrazca (ovjereni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje)
 • Statut i akt o osnivanju
 • Finansijski izvještaj o poslovanju /bilans stanja i uspjeha/ za prethodne 3 godine (ovjeren od strane Privrednog suda ili Poreske uprave)
 • Bilans stanja, bilans uspjeha – pomoćni obrasci, za prethodne 3 godine
 • Finansijski izvještaj o poslovanju /bilans stanja i uspjeha/ - presjek tekuće godine
 • Bruto bilans za prethodne dvije godine, kao i presjek tekuće godine (ili zaključni list)
 • Analitika kupaca i dobavljača za prethodnu i presjek tekuće godine
 • Saglasnost  za RKB kompanije i vlasnika kompanije (i sva povezana lica i garanta)
 • Bilans stanja i uspjeha za prethodne dvije godine za vlasnika kompanije i/ili povezana lica (u  slučaju da je vlasnik kompanije pravno lice i/ili postoje povezana pravna lica)
 • Dodatna dokumentacija

Naknade

Ukoliko želite da saznate cjenovne uslove proizvoda i usluga, pogledajte tarife.