EBRD, EU i CKB - Krediti za podršku malim i srednjim preduzećima

EBRD, EU i CKB

Krediti za podršku malim i srednjim preduzećima

Budite bliži evropskom načinu poslovanja! 

Program za povećanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća razvila je Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD), kombinujući pristup finansijskim sredstvima, grant podsticaje i besplatnu tehničku pomoć. Cilj programa je osnaživanje malih i srednjih preduzeća koja su važan segment crnogorske ekonomije. Na ovaj način, mala i srednja preuzeća mogu povećati  tržišni kapacitet, unaprijediti poslovne procese i približiti se evropskim standardima. Putem ciljanih i grantovima podržanih investicija, mala i srednja preduzeća mogu poboljšati svoju konkurentsku poziciju i trgovinsku razmjenu kako unutar regije, tako i sa  zemljama EU. Grant podsticaji i tehnička pomoć se finansiraju putem Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) Evropske unije (EU) u Crnoj Gori.

Ovaj program nudi kredite koje omogućava EBRD, u kombinaciji sa 15% grantom koji se finansira putem EU IPA fondova. Program je upotpunjen i tehničkom pomoći kako bi se malim i srednjim preduzećima pomoglo da usklade svoje zahtjeve za investicijama s ciljem unapređenja u smjeru usklađenosti sa prioritetnim EU direktivama.

 

Prednosti

  • Specijalizovane kreditne linije u ukupnom iznosu od 3 miliona eura
  • Podsticaji u vidu bespovratnih sredstava u vrijednosti od 15%  iznosa kredita
  • Savjetodavna podrška
  • Projekti se mogu finansirati sa jednim ili sa više kredita ukupne vrijednosti do milion eura po kompaniji ili grupi kompanija

Ko se može prijaviti

U okviru Programa za povećanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća mogu se prijaviti sljedeće kompanije:

- mala i srednja preduzeća, kompanije, firme, biznisi, samostalni preduzetnici ili druga pravna lica, kao i pojedinci registrovani kao privrednici ili angažovani na privrednim aktivnostima, u skladu sa zakonima Crne Gore;

- kompanije koje posluju prvenstveno u Crnoj Gori;

- kompanija zapošljava manje od 250 radnika i godišnji promet NE prelazi iznos od 50 miliona eura (ili ekvivalent) i/ili godišnji bilans stanja NE prelazi 43 miliona eura (ili ekvivalent);

- kompanija je u privatnom vlasništvu;

- kandidat je dobio sva neophodna odobrenja i dozvole te na druge načine poštuje nacionalno zakonodavstvo u dijelu zaštite životne sredine, i zaštite i zdravlja na radu;

- kandidat NIJE na EBRD-ovoj listi lica ili subjekata koji nisu pogodni za dodjeljivanje ugovora finansiranog od strane EBRD-a ili za finansiranje od strane EBRD-a.