Mala i srednja preduzeca - Krediti

CKB Kredit sa keš kolateralom za mikro i mala preduzeća

CKB Kredit uz keš kolateral služi za finansiranje potreba poslovanja mikro i malih preduzeća  – ne postoji uslov određene svrhe kredita.


Prednosti

 • iznos kredita: do 100.000 eur
 • rok otplate: do 24 mjeseca
 • fiksna kamatna stopa do 24 mjeseca
 • mogućnost sezonske otplate prema poslovnoj aktivnosti

Sredstva obezbjeđenja

 • depozit
 • mjenica kompanije
 • ovlašćenje za naplatu sa računa kompanije

Potrebna dokumentacija

 • Zahtjev za kredit za mala i srednja preduzeća

Potrebna dokumenta

 • Popunjen i potpisan zahtjev
 • Kopija rješenja o registraciji
 • Kopija rješenja o registraciji za PDV
 • Kopija rješenja o razvrstavanju djelatnosti (ukoliko postoji)
 • Kopija kartona deponovanih potpisa
 • Kopija OP obrazca (ovjereni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje)
 • Statut i akt o osnivanju
 • Finansijski izvještaj o poslovanju /bilans stanja i uspjeha/ za prethodne 3 godine (ovjeren od strane Privrednog suda ili Poreske uprave)
 • Bilans stanja, bilans uspjeha – pomoćni obrasci, za prethodne 3 godine
 • Finansijski izvještaj o poslovanju /bilans stanja i uspjeha/ - presjek tekuće godine
 • Bruto bilans za prethodne dvije godine, kao i presjek tekuće godine (ili zaključni list)
 • Analitika kupaca i dobavljača za prethodnu i presjek tekuće godine
 • Saglasnost  za RKB kompanije i vlasnika kompanije (i sva povezana lica i garanta)
 • Bilans stanja i uspjeha za prethodne dvije godine za vlasnika kompanije i/ili povezana lica (u  slučaju da je vlasnik kompanije pravno lice i/ili postoje povezana pravna lica)
 • Dodatna dokumentacija

Cijena proizvoda

Razlika između kamatne stope kredita i depozita se definiše od slučaja do slučaja.