Mala i srednja preduzeca - Krediti

CKB komercijalni faktoring

Ne dozvolite da neplaćene fakture ograničavaju i usporavaju vaš biznis! CKB komercijalni faktoring je jedinstvena usluga na crnogorskom bankarsko-finansijskom tržištu, proizašla iz veoma uspješne prakse članica OTP grupe kojoj pripada i CKB. Ova usluga omogućava otkup vaših kratkoročnih potraživanja sa maksimalnim rokom dospijeća do 180 dana, za prodatu robu ili izvršenu uslugu prije dospijeća za naplatu.

Kome je namijenjen?

 • klijentima koji imaju potrebu za dodatnim obrtnim kapitalom
 • klijentima koji imaju zaključene komercijalne ugovore i dugoročnu saradnju sa svojim kupcima/dužnicima
 • klijentima koji žele ponuditi povoljnije uslove plaćanja svojim kupcima od konkurencije

Prednosti

 • povećanje likvidnosti preduzeća
 • bez dodatnog opterećenja imovine
 • finansiranje kroz faktoring se vrši tako što se odmah, direktno na vaš račun, isplaćuje 70%-90% vrijednosti fakture umanjeno za iznos faktoring kamate i naknade, a preostalih 10%-30% vrijednosti fakture se isplaćuje na vaš račun po roku dospijeća, nakon što kupac robe/usluga-dužnik isplati banci cjelokupan iznos fakture.

Potrebna dokumentacija

 • Zahtjev za faktoring za mala i srednja preduzeća

Potrebna dokumenta

 • Finansijski izvještaj o poslovanju /bilans stanja i uspjeha/ bruto bilans za prethodne 2 godine (ovjeren od strane Privrednog suda ili Poreske uprave)
 • Finansijski izvještaj o poslovanju /bilans stanja i uspjeha/ - presjek tekuće godine
 • Analitika potencijalnih kupaca/dobavljača za tekuću i prethodnu godinu
 • Saglasnost  za RKB kompanije i vlasnika kompanije
 • Dodatna dokumentacija

Naknade

Ukoliko želite da saznate cjenovne uslove proizvoda i usluga, pogledajte tarife.