Mala i srednja preduzeca - Krediti

CKB hipotekarni kredit za mikro i mala preduzeća

CKB hipotekarni kredit za mikro i mala preduzeća namijenjen je klijentima sa srednjoročnim ili dugoročnim finansijskim potrebama. Omogućava kijentima da finansiraju svoje poslovanje na duži rok, obezbjeđuje podršku investicijama kao što su nabavka pokretnih fiksnih sredstava (sredstva za proizvodnju, mašine, vozila, IT hardver i softver) ili kupovina ili rekonstrukcija nekretnina, poput maloprodajnih objekata, kancelarijskih prostora ili skladišta. Kredit se može iskoristiti za renoviranje i/ili izgradnju dodatnih turističkih objekata – apartmana, bazena, kupovinu plovila i slične dugoročne investicije za turističku sezonu.


Prednosti

 • iznos kredita: do 100.000 EUR
 • rok otplate: do 120 mjeseci
 • fiksna kamatna stopa
 • mogućnost sezonske otplate prema poslovnoj aktivnosti

Sredstva obezbjeđenja

 • lična mjenica
 • mjenica kompanije
 • ovlašćenje za naplatu sa računa kompanije
 • hipoteka

Potrebna dokumentacija

 • Zahtjev za kredit za mala i srednja preduzeća

Potrebna dokumenta

 • Popunjen i potpisan zahtjev
 • Kopija rješenja o registraciji
 • Kopija rješenja o registraciji za PDV
 • Kopija rješenja o razvrstavanju djelatnosti (ukoliko postoji)
 • Kopija kartona deponovanih potpisa
 • Kopija OP obrazca (ovjereni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje)
 • Statut i akt o osnivanju
 • Finansijski izvještaj o poslovanju /bilans stanja i uspjeha/ za prethodne 3 godine (ovjeren od strane Privrednog suda ili Poreske uprave)
 • Bilans stanja, bilans uspjeha – pomoćni obrasci, za prethodne 3 godine
 • Finansijski izvještaj o poslovanju /bilans stanja i uspjeha/ - presjek tekuće godine
 • Bruto bilans za prethodne dvije godine, kao i presjek tekuće godine (ili zaključni list)
 • Analitika kupaca i dobavljača za prethodnu i presjek tekuće godine
 • Saglasnost  za RKB kompanije i vlasnika kompanije (i sva povezana lica i garanta)
 • Bilans stanja i uspjeha za prethodne dvije godine za vlasnika kompanije i/ili povezana lica (u  slučaju da je vlasnik kompanije pravno lice i/ili postoje povezana pravna lica)
 • Dodatna dokumentacija

Cijena proizvoda

Kamatna stopa i provizija za obradu kredita utvrđuju se na osnovu ekonomsko-finansijske analize kompanije, kreditne istorije, prometa preko računa kod CKB-a, kvaliteta i vrijednosti kolaterala.