CKB EU mikro kredit za elektronsku fiskalizaciju

CKB EU mikro kredit za elektronsku fiskalizaciju namijenjen je malim i srednjim preduzećima u svrhu implementacije sistema elektronske fiskalne kase koje Poreska uprava sprovodi u saradnji sa svim privrednim društvima u Crnoj Gori, i čija obavezna primjena startuje od 01.07.2021. godine.

Ovim kreditom klijenti mogu finansirati nabavku:

  • Elektronske kase ili termalnog/dodatnog stampača,
  • Kupovinu softvera za izdavanje fiskalnih računa ili digitalnog sertifikata,
  • Infrastrukturni razvoj (sprovodjenje interneta, povezivanje sa poreskom upravom) radi obezbjeđivanja online konekcije sa Poreskom upravom,

Ili druge troškove povezane za gore navedeno.

Specijalnu pogodnost za sve korisnike ovog kredita predstavlja aktivacija CKB GO servisa bez naknade za mjesečno održavanje u trajanju od 12 mjeseci.

Ovo finansiranje je omogućeno putem EU garancije za finansiranje duga uz podršku finansijskih sredstava Evropske unije u okviru garantnog sporazuma za jemstvo kredita koji je propisan Uredbom EU br. 1296/2013 Evropskog parlamenta i Savjeta o osnivanju Programa za zapošljavanje i socijalne inovacije (“EaSI“). Za više informacija o ovom programu, možete posjetiti sajtove Evropske komisije http://ec.europa.eu/social.easi i Evropskog investicionog fonda www.eif.org/easi.


Prednosti

  • kredit se odobrava u iznosima od 500 eura do 25.000 eura
  • rok otplate od 12 do 36 mjeseci

Sredstva obezbjeđenja

  • lična mjenica
  • mjenica kompanije
  • ovlašćenje za naplatu sa računa kompanije

Potrebna dokumentacija

  • Popunjen i potpisan Zahtjev za kredit za mala i srednja preduzeća
  • Kopija rješenja o registraciji
  • Kopija rješenja o registraciji za PDV
  • Kopija rješenja o razvrstavanju djelatnosti (ukoliko postoji)
  • Kopija kartona deponovanih potpisa
  • Kopija OP obrazca (ovjereni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje)
  • Statut i akt o osnivanju
  • Finansijski izvještaj o poslovanju /bilans stanja i uspjeha/ za prethodne 3 godine (ovjeren od strane Privrednog suda ili Poreske uprave)
  • Bilans stanja, bilans uspjeha – pomoćni obrasci, za prethodne 3 godine
  • Finansijski izvještaj o poslovanju /bilans stanja i uspjeha/ - presjek tekuće godine
  • Bruto bilans za prethodne dvije godine, kao i presjek tekuće godine (ili zaključni list)
  • Analitika kupaca i dobavljača za prethodnu i presjek tekuće godine
  • Saglasnost  za RKB kompanije i vlasnika kompanije (i sva povezana lica i garanta)
  • Bilans stanja i uspjeha za prethodne dvije godine za vlasnika kompanije i/ili povezana lica (u slučaju da je vlasnik kompanije pravno lice i/ili postoje povezana pravna lica)
  • Dodatna dokumentacija