CKB keš kredit za penzionere

 • Za kredite do 12.000 EUR, besplatna polisa!*
 • Odobrenje za 1 dan!

Kalkulator kredita

EUR
NKS
EKS
Procenat provizije
Iznos provizije
Zanima me ponuda
Ukupan iznos kredita
Iznos rate
Ukupan iznos otplate
Iznos kamate
Zanima me ponuda

Preuzmi poklon!!

Iskoristi povoljnost online apliciranja! Odobrenje kredita za samo jedan dan! Apliciraj odmah!

Reprezentativni primjer

Za iznos kredita od 10.000 EUR i rok otplate 96 mjeseci, nominalna kamatna stopa (NKS) je 10,49%, dok efektivna kamatna stopa (EKS) iznosi 11,05%. U obračun EKS za ovaj primjer su uključeni sljedeći troškovi: kamata za cijeli period (4.573,17 EUR), provizija za odobravanje 1,70% (170 EUR), trošak mjenice (2 EUR) i trošak upita u Regulatorni biro (3 EUR). Ukupni troškovi koje klijent treba da plati iznose 4.748,12 EUR, dok mjesečna rata iznosi 151,80 EUR.

*Korišćeni datum prilikom izračunavanja vrijednosti u reprezentativnom primjeru je 01.02.2020. godine.

Formular za prijavu

+382

npr: 67123456

Saglasan sam da CKB koristi moje podatke u svrhu apliciranja za CKB keš kredit.**

Opis koraka za prijavu

 1. Očekujte poziv iz poslovnice

  Očekujte poziv iz poslovnice

 2. Zakažite sastanak u vrijeme koje vam odgovara

  Zakažite sastanak u vrijeme koje vam odgovara

 3. Predajte kompletiranu dokumentaciju za kredit i novac će vam biti isplaćen istog dana

  Predajte kompletiranu dokumentaciju za kredit i novac će vam biti isplaćen istog dana

Zorica Grbić

Zorica Grbić

Kada sam aplicirala za CKB kredit za penzionere imala sam ljubazan i profesionalan prijem, dobila sam sve potrebne informacije o uslovima kredita i drugih proizvoda banke. Kredit je brzo realizovan što je pojačalo moje ranije formirano dobro mišljenje o ovoj banci.
Aleksandra Popović

Aleksandra Popović

Realizovala sam zahtjev za keš kredit u poslovnici CKB banke u Moskovskoj ulici. Izuzetno sam zadovoljna profesionalnim odnosom kreditnog referenta, ljubaznošću, kao i brzinom obrade zahtjeva. Ostajem zadovoljni korisnik vaših usluga.

Opšte informacije

chevron-green Kome je namijenjen CKB keš kredit?
CKB keš kredit je namijenjen svim zaposlenim fizičkim licima koja ostvaruju redovna primanja preko računa u banci, kao i penzionerima.
chevron-green Da li mogu aplicirati za kredit ukoliko imam kredit u drugoj banci?
Da, ukoliko ukupan iznos rata svih kredita ne prelaze 50% vaših primanja.
chevron-green Da li je moguće zatvoriti kredit u drugoj banci?
Naravno. Prilikom apliciranja za CKB keš kredit, potrebno je da priložite potvrdu o stanju duga u drugoj banci. Prilikom isplate CKB keš kredita, dio kredita će biti usmjeren direktno na račun druge banke za zatvaranje postojećeg kredita.
chevron-green Šta je potrebno od dokumentacije za apliciranje za CKB keš kredit?
Pored popunjenog zahtjeva za kredit, potrebno je da dostavite ovjerenu i pečatiranu administastivnu zabranu i potvrdu o zaposlenju.

Otplata kredita

chevron-green Na koliko godina je moguće otplaćivati keš kredit?
CKB keš kredit se odobrava na rok do 8 godina.
chevron-green Da li je moguće prijevremeno otplatiti kredit?
U slučaju prijevremene otplate kredita Banka ima pravo na naknadu za moguće troškove neposredno povezane sa prijevremenom otplatom kredita, u iznosu, na način i pod uslovima kako pozitivni propisi određuju, i to: naknada je 1% iznosa kredita koji se prijevremeno otplaćuje ako je period između dana prijevremene otplate i roka dospijeća iz ugovora o kreditu duži od 12 mjeseci, odnosno ako period između dana prijevremene otplate i roka dospijeća iz ugovora o kreditu nije duži od 12 mjeseci, iznos naknade je 0,5% iznosa kredita koji se prijevremeno otplaćuje. Banka ima pravo na naknadu iz ovog člana ako je iznos prijevremene otplate u periodu od 12 mjeseci veći od 10.000 EUR.
chevron-green Po kojoj metodi obračuna kamatne stope banka obračunava kamatu?
CKB vrši obračun kamatne stope po konformnoj metodi, koja je povoljnija za klijenta u odnosu na proporcionalnu metodu. U tom slučaju, kamata se obračunava u odnosu na preostali dio glavnice, a ne na cijelu glavnicu.