CKB

CKB refinans kredit

 • Namjenski kredit za refinansiranje duga kod drugih banaka
 • Iznos kredita: od 300 EUR do 20.000 EUR za zaposlene
 • Za penzionere: od 300 EUR do 10.000 EUR bez polise životnog osiguranja
 • Za penzionere: od 300 EUR do 15.000 EUR sa polisom životnog osiguranja
 • Rok otplate: od 12 do 96 mjeseci

Opis proizvoda

Reciklirajte sve kreditne obaveze sa CKB refinans kreditom. CKB refinans kredit se odobrava kao namjenski kredit pomoću kojeg refinansirate sve kreditne obaveze u drugim bankama u Crnoj Gori u iznosu do 20.000 EUR bez žiranta sa rokom otplate i do 8 godina.

Uslovi odobravanja kredita

 • Državljanin Crne Gore ili nerezident, od 21 do 70 godina starosti
 • Penzioner do 75 godina starosti (na datum dospijeća posljenjeg anuiteta) sa polisom životnog osiguranja
 • Zaposlenje (minimum 3 mjeseca u radnom odnosu)
 • Prenos primanja plate na račun u CKB 45 dana nakon isplate kredita

Potrebna dokumentacija

 • Kopija lične karte
 • Zahtjev za kredit
 • Potvrda o zaposlenju
 • Administrativna zabrana (opciono)
 • Mjenica i mjenično ovlašćenje
 • Izjava o jemstvu
 • Izvod sa računa druge banke u posljednjih 12 mjeseci
 • Izjava o otpremnini
 • Zahtjev/potvrda o uplati mjesečne zarade
 • Penzioni ček

Informacije

Više informacija o proizvodu klijenti mogu dobiti posjetom najbliže filijale CKB-a ili pozivom CKB Call Centra na 19894. Sva potrebna dokumenta za apliciranje za CKB keš kredit su dostupna na svim šalterima Crnogorske komercijalne banke, kao i na website-u.

Iznos glavnice (EUR)? *
300 EUR
Minimalna vrednost iznosa kredita je 300 EUR a maksimalna vrednost iznosa kredita je 20000 EUR.
Period otplate (m) *
12 m
Period otplate kredita mora biti izmedju 12 m i 120 m.
Kamatna stopa (%) *