CKB

CKB kredit za rekonstrukciju i adaptaciju

 • Rok otplate do 20 godina
 • Čak i do 30.000 EUR

Opis proizvoda

CKB kredit za rekonstrukciju i adaptaciju odobrava se kao namjenski kredit, sa rokom otplate do 20 godina. Uz kreditnu podršku čak i do 30.000 EUR adaptirajte, proširite i opremite vaš dom... Na vaš CKB transakcioni račun biće isplaćeno 50% iznosa odobrenog kredita, a ostatak direktno na račun prodavca robe ili pružaoca usluge rekonstrukcije i adaptacije.

Uslovi odobravanja kredita

 • Državljanin Crne Gore, od 21 do 65 godine starosti (na datum posljednjeg anuiteta);
 • Zaposlenje – ugovor na neodređeno vrijeme (6 mjeseci u istoj kompaniji) ili ugovor na određeno vrijeme (koji važi barem 6 mjeseci od dana apliciranja za kredit);
 • Prijem barem jedne plate preko računa u CKB (minimalna plata 200 EUR odnosno penzija 100 EUR);

Potrebna dokumentacija za podnošenje zahtjeva

 • Zahtjev za kredit
 • Kopija lične karte
 • Administrativna zabrana
 • Potvrda o zaposlenju
 • Oizjava o otpremnini
 • Fakture od prodavca ili izvođača radova
 • List nepokretnosti
 • Ovlašćenje za troškove procjenjivača

Informacije

Više informacija o proizvodu klijenti mogu dobiti posjetom najbliže filijale CKB-a ili pozivom CKB Call Centra na 19894. Sva potrebna dokumenta za apliciranje za CKB keš kredit su dostupna na svim šalterima Crnogorske komercijalne banke, kao i na website-u.