CKB

CKB hipotekarni keš kredit

 • Nenamjenski keš kredit, može biti korišćen i za refinansiranje duga
 • Rok otplate: 1 do 20 godina
 • Bez žiranata do 67 godina starosti
 • Od 3.000 EUR do 120.000 EUR

Opis proizvoda

Crnogorska komercijalna banka AD Podgorica svim zaposlenim u sektoru stanovništva, preduzetnicima i penzionerima nudi hipotekarni keš kredit sa rokom otplate od 1 do 20 godina u iznosu od 3.000 EUR do 120.000 EUR. U pitanju je nenamjenski keš kredit koji može biti korišćen i za refinansiranje duga. Za sve klijente, CKB nudi hipotekarni keš kredit uz veoma povoljne uslove, bez obzira od kategoriju zaposlenog. Za klijente do 67 godina starosti u trenutku dospijeća posljednje rate kredita, kredit se odobrava bez žiranata.

Uslovi odobravanja kredita

 • da korisnik kredita ima otvoren i aktivan račun u CKB-u (minimum jedna mjesečna plata ili penzija),
 • za klijente do 67 godina starosti u trenutku dospijeća posljednje rate nije potreban žirant,
 • žirant je neophodan samo u slučaju da zaduženi klijent prelazi 67 godina starosti u trenutku otplate posljednje rate kredita,
 • za žirante ne postoji starosno ograničenje,
 • administrativna zabrana na platu/ penziju dužnika – opciono,
 • administrativna zabrana na platu/penziju sudužnika/žiranta – opciono,
 • lična mjenica i mjenično ovlašćenje,
 • lična mjenica sudužnika/žiranta i mjenično ovlašćenje,
 • hipoteka prvog reda upisana na nekretnini u korist Banke,
 • polisa osiguranja nekretnine - vinkulirana u korist Banke.

Potrebna dokumentacija za podnošenje zahtjeva

Za zaposlene
 • standardni formular za kredit,
 • kopija lične karte ili pasoša,
 • izjava o otpremnini,
 • potvrda o radnom odnosu i plati,
 • ovlašćenje za blokiranje plate (administrativna zabrana) – opciono,
 • list nepokretnosti – ne stariji od 30 dana.
Za penzionere
 • standardni formular za kredit,
 • kopija lične karte ili pasoša,
 • zadnji ček od penzije,
 • ovlašćenje za blokiranje penzije (administrativna zabrana),
 • list nepokretnosti – ne stariji od 30 dana.
Za preduzetnike
 • standardni formular za kredit,
 • kopija lične karte ili pasoša,
 • potvrda iz Poreske uprave o izmirenim obavezama,
 • poreska prijava za prethodnu godinu,
 • potpisana administrativna zabrana na platu/penziju sudužnika/žiranta – opciono.

Informacije

Više informacija o proizvodu klijenti mogu dobiti posjetom najbliže filijale CKB-a ili pozivom CKB Call Centra na 19894. Sva potrebna dokumenta za apliciranje za CKB hipotekarni keš kredit su dostupna na svim šalterima Crnogorske komercijalne banke, kao i na website-u.
Iznos glavnice (EUR)? *
3000 EUR
Minimalna vrednost iznosa kredita je 3000 EUR a maksimalna vrednost iznosa kredita je 120000 EUR.
Period otplate (m) *
12 m
Period otplate kredita mora biti izmedju 12 m i 240 m.
Kamatna stopa (%) *