CKB

Mikro biznis kredit za mala i srednja preduzeća

  • Svrha kredita: omogućavanje finansiranja poslovanja mikro klijentima Banke
  • Iznos kredita: do 10.000 EUR (za novoosnovane kompanije do 5.000 EUR)
  • Rok otplate: do 36 mjeseci

Cijena proizvoda

Kamatna stopa i provizija za obradu kredita utvrđuje se na osnovu ekonomsko-finansijske analize kompanije, kreditne istorije, prometa preko računa kod CKB-a, kvaliteta i vrijednosti kolaterala.

Sredstva obezbjeđenja

  • Lična mjenica
  • Mjenica kompanije
  • Ovlašćenje za naplatu sa računa kompanije
  • Dodatna mjenica druge kompanije ili fizičkog lica

Kako do kredita?

Zahtjev za kredit za mala i srednja preduzeća se, zajedno sa potrebnom dokumentacijom, predaje Menadžeru za odnose sa malim i srednjim preduzećima. Nakon okončanja procesa odlučivanja, Menadžer za odnose sa malim i srednjim preduzećima će obavijestiti klijenta o tome da li je njegov zahtjev odobren i pod kojim uslovima.

Odobravanje CKB kredita za mala i srednja preduzeća zavisi od bodovanja prema internim kriterijumima Banke i Opštih uslova poslovanja CKB-a.

Informacije

Za sve dodatne informacije posjetite najbližu poslovnicu CKB-a ili pozovite CKB Call Centar na 19894.