CKB

Devizni prilivi (Loro doznake)

 • Olakšava plaćanje ino partnerima među kojima postoji veliko povjerenje
 • Jednostavan način za realizaciju ino plaćanja
 • Izuzetno jeftin način realizacije ino plaćanja

Opis proizvoda

Devizna doznaka predstavlja instrument u međunarodnom platnom prometu. Klijentima omogućava izvršavanje i naplatu obaveza prema ino partnerima, po osnovu uvezene odnosno izvezene robe. Devizna doznaka kao instrument platnog prometa sa inostranstvom služi i za realizaciju transfera po osnovu izvršenih usluga, kao i za transfere koji se odnose na razne vrste pomoći javnom i privatnom sektoru. Ona se koristi uglavnom u situacijama kada postoji povjerenje među partnerima i nije poželjna za visokorizična plaćanja. Obzirom da je provizija koja se naplaćuje niska, ovaj instrument se najčešće koristi za devizna plaćanja.

Nostro doznaka je doznaka kojom klijenti Banke vrše plaćanja prema inostranstvu po različitim osnovama. Dokumentacija koju je Banci potrebno dostaviti da bi se doznaka realizovala je:

 • Faktura, profaktura ili ugovor na osnovu kojeg se vrši plaćanje.
 • Instrukcije deviznog računa inopartnera.
 • Pečatiran i potpisan nalog za plaćanje 70.
Proizvod je namijenjen svim pravnim licima koja imaju otvoren devizni račun kod Banke.

Cijena proizvoda

Provizija po Loro doznakama za pravna lica se ne naplaćuje.

Na koji način možete koristiti proizvod

Potrebno je da imate otvoren devizni račun kod CKB-a. Devizni račun se otvara uporedo sa otvaranjem žiro računa kod Banke.

Da biste otvorili račun za obavljanje platnog prometa u zemlji i inostranstvu, potrebno je podnijeti Zahtjev na osnovu kojeg se zaključuje Ugovor o otvaranju i vođenju računa. Uz zahtjev je potrebno dostaviti i sljedeću dokumentaciju:

 • Rješenje o upisu u sudski registar ili registar nadležnog organa.
 • Obavještenje organa za poslove statistike o razvrstavanju po djelatnostima.
 • Rješenje o PIB (Direkcija javnih prihoda).
 • Karton deponovanih potpisa lica ovlašćenih za potpisivanje (dobijate ih u Banci).
 • Obrazac OP (ovjeren potpis ovlašćenog lica kod nadležne institucije).
Pri tom je neophodno priložiti originalni OP obrazac dok ostatak dokumentacije treba dostaviti na uvid. Dokumentacija se dostavlja sektoru za platni promet sa inostranstvom.