CKB

CKB Call Centar 19894

  • Do informacija brzo i jednostavno
  • Besplatan servis

Opis proizvoda

Informativni Call Centar Crnogorske komercijalne banke predstavlja ekskluzivan servis u bankarskom sektoru Crne Gore. Klijenti su u mogućnosti da pozivom na broj 19894 stupe u kontak sa operaterom u cilju dobijanja potrebnih informacija o bančinim proizvodima i servisima. Dostupne su i informacije o kontaktima pojedinih zaposlenih, čime je dodatno olakšana komunikacija sa bankom. Servis je raspoloživ pozivom na broj 19894 u periodu od 07:00 do 23:00h svakog radnog dana i vikendom od 09:00 do 21:00h. Usluge koje nudi CKB Call Centar su informacije o:

  • business karticama,
  • kreditnim linijama za kompanije,
  • štednim linijama za kompanije,
  • depozitima za kompanije,
  • potrebnoj dokumentaciji za otvaranje računa,
  • ostalim proizvodima banke.

Pozivom našeg Call Centra klijenti mogu dobiti i podršku za korišćenje POS terminala, eBanking-a, kartica, bankomata i sl. U slučaju gubitka ili krađe kartice, pozvom CKB Call Centra, kartica klijenta će automatski biti blokirana. Ukoliko želite da ugasite nalog za eBanking, takođe možete pozvati CKB Call Centar.

U okviru ponude Call centra CKB-a, biranjem broja 19901, klijentu je dostupan i servis automatske provjere stanja, posljednjeg priliva i posljednjeg odliva sa svih transakcionih i deviznih računa, kao i sa računa svih kreditnih kartica. U cilju dobijanja finansijskih informacija na ovaj način, klijent se identifikuje sa posljednjih 12 cifara neke od svojih platnih kartica plus tri posljednje cifre transakcionog računa, koje prilikom prvog logovanja mijenja u telekod, samo njemu poznat.

Informacije

Za sve dodatne informacije kontaktirajte tehničku podršku eBanking odjeljenja putem e-mail adrese ebanking@ckb.me.