CKB

MC Standard charge kartica

  • Dostupnost kredita u pravom trenutku, od 0 do 24h

Opis proizvoda

Korisnik Mastercard Standard charge kreditne kartice u toku mjeseca može vršiti kupovinu ili podizati gotovinu do nivoa svog kreditnog limita. Banka krajem mjeseca sastavlja izvještaj o transakcijama u toku mjeseca koji korisnik može dobiti u najbližoj filijali.

Prednosti korišćenja MC Standard charge kartice

  • Kredit na dohvat ruke.
  • Omogućava vam plaćanje roba i usluge i podizanje gotovine u zemlji i inostranstvu na prodajnim mjestima sa oznakom Mastercard.
  • Mogućnost korišćenja kartice na Internetu.
  • Mogućnost uzimanja dodatnih kartica za članove porodice.
  • Na bankomatima Crnogorske komercijalne banke AD Podgorica možete dobiti uvid u raspoloživo stanje.
  • Na bankomatima Crnogorske komercijalne banke AD Podgorica možete kupiti dopunu za 067, 068 i 069 mobilnu mrežu.
  • Na POS terminalima Crnogorske komercijalne banke AD Podgorica kod ovlašćenih dilera možete kupiti dopunu za 067, 068 i 069 mobilnu mrežu.
  • Smanjujete potrebu odlazaka u banku - mogućnost provjere izvršenih transakcija sa karticama putem CKB GO aplikacije.

Gdje možete dobiti MC Standard charge kreditnu karticu?

Za karticu možete aplicirati u bilo kojoj od poslovnih jedinica Crnogorske komercijalne banke AD Podgorica širom Crne Gore. Karticu možete koristiti istog dana kada je dobijete.

Bezbjednost

Kada dobijete karticu obavezno je potpišite. Nepotpisana kartica se smatra nevažećom. Korisnik kartice uz karticu dobija i njen tajni identifikacioni broj (u daljem tekstu: PIN). Neophodno je da korisnik kartice čuva svoj PIN u tajnosti, da ga ne saopštava drugim licima, da ne postoji pismeni trag istog kako bi eliminisali rizik od zloupotrebe kartice. Prilikom unošenja vašeg PIN broja na bankomatu ili POS terminalu sačuvajte privatnost. Provjerite iznos transakcije prije potpisivanja računa.

Prijava gubitka ili krađe kartice

U slučaju da ste izgubili karticu ili vam je ona ukradena molimo vas da kontaktirate CKB Call Centar 19894. Kartica će biti automatski blokirana od momenta kada ste kontaktirali banku. Ukoliko ne prijavite gubitak ili krađu bićete odgovorni za cjelokupan dug.

Reklamacija

Ukoliko korisnik kartice smatra da mu neki troškovi ne pripadaju ili su pogrešno obračunati, može se obratiti banci radi reklamiranja istih uz podnošenje računa i druge dokumentacije koju banka od njega može tražiti. Rok za podnošenje reklamacije je 72h od datuma transakcije.

Banka ne preuzima odgovornost za kvalitet i količinu robe odnosno usluge kupljene karticom. Reklamaciju u vezi sa kvalitetom i količinom robe, odnosno kvalitetom usluge, korisnik rješava sa prodajnim mjestom. Bez obzira na ishod reklamacije korisnik je dužan podmiriti ukupan dug po kartici.

Ako banka utvrdi da je reklamacija opravdana, odobriće račun vezan za karticu, a u slučaju neopravdane reklamacije korisnik snosi sve troškove.

Informacije

Za sve informacije vezane za poslovanje platnim karticama pozovite CKB Call Centar na 19894.