CKB

Uporedite kartice!

Found : 4 
Category Kreditne kartice za pravna lica Kreditne kartice za pravna lica Kreditne kartice za pravna lica Kreditne kartice za pravna lica
Inicijalno izdavanje  Besplatno Besplatno Besplatno Besplatno 
Mjesečna članarina za osnovnu karticu   3.50 € 3.50 €   
Mjesečna članarina za dodatnu karticu   3.50 € 3.50 €   
Ponovno izdavanje kartice nakon isteka   2.10 € 2.10 € 2.10 € 2.10 € 
Dnevni ATM limit  1,500.00 € 1,500.00 € 0.00 € 0.00 € 
Dnevni POS limit  1,500.00 € 1,500.00 € 300.00 € 300.00 € 
Ukupni dnevni limit  1,500.00 € 1,500.00 € 300.00 € 300.00 € 
Godišnja kamata za odobreni kreditni limit  16.00% 16.00%   
Godišnja zatezna kamata    10.00 % 22.00% 
Iznos minimalnog placanja      
Ako je potrošeno do 300 €    1.99 € 1.99 € 
Ako je potrošeno između 300-1000 €    2.99 € 2.99 € 
Ako je potrošeno preko 1000 €    3.99 € 3.99 € 
   
Mastercard Business Charge kartica
detaljnije  
 
 
VISA Business Charge kartica
detaljnije  
 
 
JPK business kreditna kartica - Co-brand
detaljnije  
 
 
JPK business debitna kartica - Co-brand
detaljnije